Eén antwoord van de overheid

Officieel starten met uw bedrijf, wat moet u regelen

Deze informatie is geplaatst door Kamer van Koophandel

U heeft zich goed voorbereid om uw onderneming te starten. Uw bedrijf moet aan de eisen voldoen om te kunnen starten. Verder moet u uw bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en uw administratie goed inrichten.

Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Uw onderneming is pas een onderneming als deze is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De KvK geeft uw gegevens door aan de Belastingdienst. En meteen na uw inschrijving krijgt u uw btw-nummer. U hoeft hiervoor niet apart naar de Belastingdienst.

Zorg dat uw bedrijf aan de eisen voldoet

U moet rekening houden met regels en eisen bij het vestigen van uw bedrijf. Voor sommige branches gelden beroepseisen of moet u over een vergunning beschikken. Zorg dat uw bedrijf aan de vereiste eisen en regels voldoet, voordat u start met uw bedrijf. Zie voor meer informatie de volgende pagina's:

Sommige eisen verschillen per gemeente. Vind uw gemeente.

Richt een administratie in

U moet voor uw onderneming een administratie inrichten. Ook is het verstandig uw zakelijke en privé geldstromen goed te scheiden.

Beschrijf de algemene voorwaarden van uw bedrijf

Met algemene voorwaarden maakt u duidelijk welke rechten en plichten u en uw klanten hebben. Ze zijn niet verplicht, maar wel verstandig. Informeer uw klanten van tevoren over uw algemene voorwaarden.

Zorg dat uw bedrijfsverzekeringen op tijd ingaan

Om uw bedrijfsrisico's te beperken, is het verstandig een aantal verzekeringen af te sluiten. Zorg dat deze ingaan op het moment dat u uw bedrijf inschrijft bij de KvK.

Deze informatie is geplaatst door

Kamer van Koophandel