Eén antwoord van de overheid

Starten vanuit een uitkering

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel | UWV

U krijgt een uitkering en wilt graag voor uzelf beginnen. Maar is dat mogelijk met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals Wajong, WIA, WAO, WAZ of Ziektewet? Of wanneer u WW-uitkering, AOW of een bijstandsuitkering ontvangt?

Starten vanuit Wajong, WIA, WAO, WAZ of Ziektewet

  • U meldt bij UWV dat u een eigen bedrijf wilt starten. Als u winst maakt met uw onderneming, wordt uw uitkering misschien verlaagd. Dat voorkomt dat u later geld moet terugbetalen.
  • Als u stopt met uw bedrijf, krijgt u misschien uw oude uitkering weer. UWV beoordeelt in hoeverre u niet meer kunt werken. Als u minder arbeidsongeschikt bent dan voorheen, verandert de hoogte van uw uitkering.
  • Als u beter bent en uw Ziektewetuitkering stopt, krijgt u misschien een WW-uitkering. Dan gelden voor u andere regels als u een bedrijf start. Neem hierover contact op met UWV.
  • Laat u door UWV adviseren als u een bedrijf start vanuit arbeidsongeschiktheid.
  • Het starten van een bedrijf vanuit een uitkering kan ook gevolgen hebben voor uw toeslagen. Wijzigingen in uw inkomen geeft u door via MijnToeslagen.

Starten vanuit de WW

Krijgt u een WW-uitkering en wilt u een eigen bedrijf starten? Overleg dan eerst met UWV. UWV kan u bijvoorbeeld adviseren over uw mogelijkheden om te starten met behoud van WW-uitkering. Lees meer over de mogelijkheden en waarmee moet u rekening houden bij het starten als u WW ontvangt.

Het starten van een bedrijf vanuit de WW kan ook gevolgen hebben voor uw toeslagen. Wijzigingen in uw inkomen geeft u door via MijnToeslagen.

Starten vanuit de AOW

Bent u gepensioneerd en wilt u als ondernemer starten? Dat heeft geen consequenties voor uw AOW-uitkering. Voor uw fiscale faciliteiten kan dit wel gevolgen hebben. Lees meer over starten naast de AOW.

Starten vanuit de bijstand

U kunt ook starten vanuit de bijstand. U krijgt hiervoor 1 jaar de tijd. Uw uitkering wordt dan niet verlaagd. En voor eventuele kosten krijgt u een renteloze lening. Als uw bedrijf levensvatbaar is, dan stopt uw bijstandsuitkering. Gaat het toch niet goed met uw bedrijf, dan zou u gebruik kunnen maken van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), hieraan zijn voorwaarden verbonden.

Handig

Bekijk de video 'Bedrijf starten vanuit de WW'.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel
UWV

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222