Eén antwoord van de overheid

Bedrijf starten als minderjarige

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel | Belastingdienst

Een eigen bedrijf starten als u jonger bent dan 18 jaar. Dat kan! Ook al bent u volgens de wet dan minderjarig. En daarmee handelingsonbekwaam. U mag daarom alleen beslissingen nemen met toestemming van uw ouders of voogd. Met een handlichting hoeft dat niet meer. Die kunt u aanvragen als u 16 of 17 jaar oud bent.

Ook als minderjarige moet u uw bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel en belasting betalen. Houd er ook rekening mee dat winst uit uw bedrijf gevolgen kan hebben voor de kinderbijslag.

Check of u wel een bedrijf heeft

Wanneer heeft u een onderneming? Om dat te bepalen kijken de KvK en de Belastingdienst naar:

  • hoeveel winst u maakt
  • hoe zelfstandig u bent als ondernemer
  • hoeveel geld u in uw bedrijf stopt
  • hoeveel tijd uw bedrijf u kost
  • wat de waarde is van uw bedrijf
  • hoeveel klanten u verwacht te krijgen
  • hoeveel risico u loopt met uw bedrijf
  • hoe uw aansprakelijkheid geregeld is.

Bekijk hier het webinar: Heb ik een hobby of een bedrijf?

Jonger dan 18 jaar? Dan bent u minderjarig

In het Burgerlijk Wetboek staat dat minderjarigen alleen rechtshandelingen mogen verrichten met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers, dus ouders of voogd. Denk hierbij aan het afsluiten van een mobiel abonnement, een lening bij de bank en het tekenen van contracten. Zo’n handeling van een minderjarige is pas rechtsgeldig als hier toestemming voor is. We noemen een minderjarige daarom ook wel handelingsonbekwaam. Vanaf uw 16e kunt u hierin verandering brengen door een handlichting aan te vragen.

16 of 17 jaar? Vraag een handlichting aan

Wilt u niet telkens aan uw ouders toestemming vragen voor uw rechtshandelingen? Dan kunt u een handlichting aanvragen bij de kantonrechter. U bent dan niet langer handelingsonbekwaam. En dus zelf aansprakelijk voor uw handelen.

Handlichting aanvragen kan alleen als u 16 of 17 jaar oud bent. U heeft hiervoor toestemming nodig van uw ouders of voogd. Het is niet mogelijk hiervoor iemand anders aan te dragen. De handlichting vervalt automatisch wanneer u 18 en dus meerderjarig wordt.

Jonger dan 16 jaar? U heeft overal toestemming voor nodig

Bent u jonger dan 16 jaar? Dan kunt u geen handlichting aanvragen. Dit kunt u oplossen door bij elke rechtshandeling uw ouders of voogd om toestemming te vragen. Zij moeten dan overal schriftelijk toestemming voor geven. En zijn dan verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw handelen. Krijgt u geen toestemming? Dan is uw rechtshandeling ongeldig en kunnen uw ouders of voogd uw handelen nog 3 jaar terugdraaien.

Let op! U heeft tot uw 16e leerplicht

U bent volledig leerplichtig tot en met het schooljaar waarin u 16 jaar wordt. Bent u 16, maar heeft u nog geen havo, vwo of mbo diploma? Dan heeft u geen startkwalificatie en moet u tot uw 18e onderwijs volgen.

Check of de kinderbijslag stopt

Maakt u als minderjarige ondernemer € 1.265 of meer winst per kwartaal? Dan moeten uw ouders of voogd dit doorgeven aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij krijgen dan geen kinderbijslag en kindgebonden budget meer. Op de website van de SVB vindt u de precieze regels en uitzonderingen.

Uw bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK)

Ook als minderjarige ondernemer moet u zich inschrijven bij de KvK. Zij verzorgen vaak ook uw aanmelding bij de Belastingdienst. U moet wel uw voogd of 1 van uw ouders meenemen. Tenzij u een handlichting heeft en die meeneemt. Dan mag u de inschrijving zelf doen.

U moet belasting betalen

Als u winst maakt, heeft u een bron van inkomsten. Dan ziet de Belastingdienst u waarschijnlijk als ondernemer voor de inkomstenbelasting. U betaalt dan belasting over de winst uit uw onderneming.

U moet zelf aangifte inkomstenbelasting doen. Daarnaast ontvangt u een aanslag voor de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. Uw aangifte heeft ook invloed op die van uw ouders. Zij worden via Box 3 belast voor uw eventuele vermogen.

Daarnaast moet over de meeste producten en diensten omzetbelasting (btw) betaald worden.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel
Belastingdienst