Eén antwoord van de overheid

Ik krijg een inspecteur op bezoek

Als u een eigen bedrijf heeft, krijgt u vroeg of laat een inspecteur van de overheid op bezoek. Dit kan de Belastingdienst zijn, of bijvoorbeeld Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), de brandweer, gemeente of provincie.
Een inspecteur controleert of u zich aan de wet houdt, bijvoorbeeld op het gebied van brandveiligheid, milieuregels en arbeidsomstandigheden. Lees wat een inspecteur tijdens een inspectie mag. En wat hij van u verwacht.
Elke ondernemer heeft met de Belastingdienst te maken. De Belastingdienst houdt op verschillende manieren toezicht.
Een inspecteur mag waarschuwingen geven, bestuurlijke boetes opleggen en goederen in beslag nemen. Bent u het niet eens met een beslissing van een inspecteur? Dan kunt u bezwaar maken bij de organisatie die het besluit heeft genomen.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst