Eén antwoord van de overheid

Ik heb een geschil

Een klant die niet betaalt? Een leverancier die te laat levert? Of een beslissing van de overheid waar u het niet mee eens bent? Lees hier wat u kunt doen als u een geschil heeft.

Heeft u een geschil met een klant of leverancier? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u de volgende stappen ondernemen:

Beoefenaren van vrije beroepen moeten zich houden aan gedrags- en beroepsregels. Heeft u een geschil met bijvoorbeeld een advocaat, notaris of accountant? Dan kunt u terecht bij het tuchtcollege van deze beroepsgroep.

Levert uw Europese leverancier niet zoals afgesproken? Dan kunt u uw geld misschien terugkrijgen via de Europese procedure voor geringe vorderingen of de Europese betalingsbevelprocedure.

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid? Meestal kunt u bezwaar aantekenen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep bij de rechtbank (bestuursrechter).

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Antwoord voor bedrijven
Belastingdienst