Eén antwoord van de overheid

Bedrijfsverzekering regelen: een overzicht

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Bij het starten en runnen van een bedrijf hoort ook het afsluiten van de juiste verzekeringen. U dekt zich daarmee in tegen bepaalde risico’s. Bijvoorbeeld voor arbeidsongeschiktheid, beroepsaansprakelijkheid of rechtsbijstand. Soms hangt het van uw sector af welke verzekeringen in uw situatie het beste zijn. In dit overzicht vindt u de belangrijkste verzekeringen.

Ondernemersverzekeringen

Net als iedere Nederlander moet u verplicht een ziektekostenverzekering afsluiten. Maar als zelfstandig ondernemer hoeft u zich niet verplicht zich te verzekeren voor inkomensverlies door ziekte, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. U doet er wel verstandig aan. Anders krijgt u geen uitkering wanneer u bijvoorbeeld ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt.

Ziektekostenverzekering

Een ziektekostenverzekeringExternal link vergoedt de kosten voor de meeste medische behandelingen, medicijnen, hulpmiddelen of andere noodzakelijke medische voorzieningen. Vaak moet u ook rekening houden met een inkomensafhankelijke bijdrage over uw belastbare inkomen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) beschermt u zich tegen verlies van inkomen. Bijvoorbeeld omdat u ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt. Welke arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u het beste is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Bedrijfsverzekeringen

Met bedrijfsverzekeringen dekt u zich in tegen risico’s zoals bijvoorbeeld schade aan kantoorapparatuur, beroepsfouten of schade bij ongelukjes.

Goederenverzekering

Een goederenverzekering biedt u dekking tegen schade aan uw bedrijfsmiddelen. Meestal inclusief elektronica en computers. Bijvoorbeeld door brand- of waterschade, inbraak of vandalisme. U kunt deze verzekering ook aanvullen met een inventarisverzekering en voorraadverzekering (als u producten verkoopt).

Inventarisverzekering

Een inventarisverzekering biedt u dekking tegen schade door brand of water, inbraak of vandalisme aan bedrijfsmiddelen, meestal inclusief elektronica en computers. U kunt de dekking voor inventaris ook in uw opstalverzekering of goederenverzekering meenemen.

Bedrijfsschadeverzekering

Een bedrijfsschadeverzekering dekt de schade wanneer u niet kunt werken door bijvoorbeeld brand- of waterschade. U kunt deze verzekering afsluiten met een uitgebreide dekking, waardoor de meeste schadeoorzaken zijn gedekt. Daarnaast kunt u het uitvallen van stroom- of gasvoorziening meeverzekeren. De bedrijfsschadeverzekering is met name interessant wanneer u afhankelijk bent van uw bedrijfspand en eventuele apparatuur en machines.

Opstalverzekering

Een opstalverzekering dekt de schade aan uw bedrijfspand. U moet dan wel eigenaar zijn van het pand en geen huurder. Schade kan ontstaan door een groot aantal oorzaken. Een opstalverzekering valt onder de categorie brandverzekeringen. U kunt ook goederen, inventaris en voorraad hierin als opties meenemen.

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u de kosten voor fouten of nalatigheid binnen uw beroep of dienst. Bijvoorbeeld als uw klant veel geld verliest, omdat u verkeerd advies gaf. U bent dan aansprakelijk. Vaak heeft u alleen dekking voor zuivere vermogensschade. U kunt de verzekering uitbreiden met personen- en letselschade.

Laat uw Algemene Voorwaarden goed aan sluiten bij uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Verzekering bedrijfsaansprakelijkheid

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade bij ongelukjes. Als u, of een van uw werknemers bij een klant komt en een vaas omstoot, dan keert een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in zulke gevallen de schade uit aan de tegenpartij. Deze bedrijfsaansprakelijkheid dekt niet de schade die ontstaat door fouten binnen uw beroep of bedrijf. Die kunt u in sommige gevallen afdekken met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Personeelsverzekeringen

Als u personeel in dienst heeft, dan zorgt dat voor extra risico’s voor uw bedrijf. Uw medewerker kan langdurig ziek worden of krijgt een ongeval op het werk. Dat kan u veel geld kosten. Met personeelsverzekeringen dekt u deze risico’s af.

Ziekteverzuimverzekering

Met een ziekteverzuimverzekering dekt u zich in tegen de kosten wanneer uw medewerkers ziek worden. De verzekering betaalt uw werknemer door en vergoedt ook de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding.

Collectieve ongevallenverzekering

Een collectieve ongevallenverzekering biedt u financiële vergoeding als uw werknemer door een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt. Bijvoorbeeld door een ongeval tijdens het werk of tijdens het woon-werkverkeer. Met een uitgebreid verzekeringspakket dekt u zich in tegen alle ongevallen, 24 uur per dag.

Nabestaandenverzekering

De nabestaandenverzekering compenseert een groot deel van het inkomen van uw medewerker wanneer deze overlijdt. De partner van uw medewerker ontvangt dan een uitkering. Daarmee dekt u voor uw werknemers niet alleen een risico af, ook biedt u een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde.

Rechtsbijstandverzekering

Een zakelijke rechtsbijstandsverzekering dekt de juridische kosten van incassozaken, conflicten en ontslagzaken. Deze verzekering is vaak uit meerdere onderdelen opgebouwd. Per onderdeel gelden vaak verschillende vergoedingen en voorwaarden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

088-585 1585

Deze informatie is geplaatst door

KVK