Van de overheid. Voor ondernemers.

Mest als kans: Landbouw innovatiemissie naar China

Bent u ondernemer en bent u bezig met het ontwikkelen van technologie om waardevolle materialen, energie en bouwstenen te halen uit mest? Of bent u als kennisinstelling bezig met kennis rondom mest als grondstof voor biobased economie?

Bent u daarnaast geïnteresseerd in kennis- en technologiesamenwerking met China of wilt u weten hoe uw Chinese collega’s omgaan met deze onderwerpen? Ga dan in oktober mee met onze innovatiemissie naar China.

Doelen

Doelen van deze missie zijn:

  • Beter inzicht krijgen in de ontwikkelingen rondom (dierlijk) organisch restafval en de overgang naar een meer biobased en circulaire aanpak binnen de agrarische sector;
  • Koppelen van Nederlandse kennis en technologie aan Chinese partners en de mogelijkheden voor langdurige kennis- en technologie-innovatie samenwerking met China verkennen en/of benutten op dit thema.

Toenemende aandacht voor mestproblematiek in China

Ook in China produceert de almaar groeiende veehouderij veel dierlijke mest, net als in Nederland. Dit zorg voor grote problemen zoals uitspoeling van fosfaat en nitraat, uitstoot van ammoniak en verzuring.

De Chinese overheid voelt de urgentie om op korte termijn maatregelen te nemen en de overgang naar een meer circulaire en biobased aanpak binnen de agrarische sector te versnellen. Om dit te bereiken is modernisering van de agrarische sector een prominent onderwerp voor de Chinese overheid.

Ze investeren de komende jaren veel geld in organisch afvalrecycling. Doel daarvan is om agrarisch/organisch restafval zoals mest om te zetten in bouwstenen voor een betere en slimmere circulaire en duurzame bedrijfsvoering. Tevens wil de overheid mest als grondstof voor andere toepassingen gebruiken, bijvoorbeeld energie.

Voor wie?

Bedrijven, kennisinstellingen en andere geïnteresseerde organisaties die willen inspelen op de kansen in China op het gebied van het verwaarden van dierlijke mest. Nederland heeft binnen dit onderwerp veel kennis en technologie ontwikkeld die in China vaak nog ontbreken. We zetten vanuit Nederland in op het bouwen van een meerjarig samenwerkingstraject met China. Een eerste stap is een kennis- en technologische innovatiemissie.

Concept missieprogramma

Het missieprogramma (in het Engels, bij Download onderaan deze pagina) is in ontwikkeling. Dit vullen we de komende weken verder in, mede op basis van uw mogelijke deelname en specifieke wensen. Momenteel bevat het conceptprogramma onder andere een seminar vanuit de 'Chinese Academy for Agriculturel Science' (CAAS) en matchmakingsessies.Verder staan ook diverse bedrijfsbezoeken en rondetafelgesprekken met onder meer met de agrarische sectorgroep van de Chinese Association for circular economy op de planning.

Kosten

De kosten voor deelname aan de innovatiemissie bedragen €250 per persoon. Deelnamekosten zijn:

  • inclusief collectief programma, transfers van en naar programmaonderdelen en lunch en diners, indien vermeld in het programma;
  • exclusief reis- en verblijfkosten (hotels en intercontinentale vluchten) en alle individuele kosten.

Voorbereidende bijeenkomst

Op woensdag 30 augustus 2017 van 09.30 uur tot 12.00 uur organiseert RVO.nl een voorbereidende bijeenkomst in Den Haag waarin we belangstellenden zullen informeren over de kansen en mogelijkheden in China.Daarnaast heeft deze bijeenkomst tot doel om gezamenlijk tot langetermijnvoorstellen te komen om met China samenwerkingen tot stand te brengen.U kunt uw interesse voor deze bijeenkomst aangeven op het aanmeldingsformulier.

Aanmelding

Heeft u interesse in samenwerking met China op het gebied van ’mest als grondstof’ en wilt u deelnemen aan deze innovatiemissie? Meld u dan vóór 25 augustus 2017 aan. Wacht niet te lang: het aantal deelnemers aan de missie is beperkt.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw deelname en benaderen we u over uw specifieke wensen met betrekking tot het programma.

Vragen?

Heeft u vragen over de innovatiemissie? Neem dan contact op met RVO.nl, Internationaal Innoveren op (088) 602 4210, of met:

Willemien van Asselt‎Senior Advisor International Science Technology Innovation Agrofood & BiobasedNetherlands Enterprise Agency (RVO.nl)willemien.vanasselt@rvo.nl+31 (0) 88 602 5941

Chantal MasEvent Coordinatorchantal.mas@rvo.nl+31 (0) 88 602 5270

Details

Locatie

China

Datum

Di 10 okt 2017 - 15 okt 2017

Kosten

Deelnamekosten zijn € 250 per persoon en exclusief reis- en verblijfkosten en individuele kosten.
Direct aanmelden