Eén antwoord van de overheid

Informatiebijeenkomst SDE+ voorjaarsronde 2018

De voorjaarsronde Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) opent 13 maart 2018. Wat zijn de wijzigingen in de SDE+? Hoe zorgt u voor een volledige en juiste aanvraag? Kom op maandag 29 januari 2018 naar één van de informatiebijeenkomsten die RVO.nl in Zwolle organiseert.

Voor wie?

Aanvragers, intermediairs en adviesbureaus.

Programma

U wordt bijgepraat over de wijzigingen in de SDE+ 2018. U hoort de bijzonderheden over de ingediende aanvragen SDE+ 2017 najaar en u krijgt informatie over het juist en volledig indienen van een subsidieaanvraag voor de SDE+ voorjaarsronde 2018. Omdat uw aanvraag pas meetelt voor het budget op het moment dat de aanvraag volledig is, is het belang van volledigheid groot.
  • Veranderingen SDE+ 2018 ten opzichte van de SDE+ 2017
  • Opvallende zaken aanvragen SDE+ najaar 2017
  • Waaraan moet de haalbaarheidsstudie voldoen?
  • Welke andere bijlagen zijn verplicht?

Ochtendprogramma

10.00 – 10.30 uur: inloop met koffie en thee10.30 – 11.00 uur: presentatie11.00 – 11.30 uur: algemene vragen11.30 – 12.00 uur: mogelijkheid tot stellen van projectgerichte vragen aan adviseurs

Middagprogramma

14.00 – 14.30 uur: inloop met koffie en thee14.30 – 15.00 uur: presentatie15.00 – 15.30 uur: algemene vragen15.30 – 16.00 uur: mogelijkheid tot stellen van projectgerichte vragen aan adviseurs

Aanmelden

Wilt u één van deze bijeenkomsten bijwonen? Meld u dan nu aan. Er is ruimte voor maximaal 150 personen per bijeenkomst. U kunt zich registrerenExternal link tot en met dinsdag 23 januari 2018. We verwachten maximaal 2 personen per organisatie. Enkele dagen voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestigingsmail.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Met de subsidieregeling SDE+External link stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de productie van hernieuwbare energie. De regeling bestaat uit verschillende categorieën: biomassa, geothermie, water, wind (op land, primaire waterkering of in meer) en zon. Daarnaast kent de SDE+ de categorie wind op zee, die haar eigen budget heeft. RVO.nl voert de regeling uit.

Details

Locatie

Zwolle

Datum

Ma 29 jan 2018

Tijd

0:00 - 16:00 uur

Kosten

Gratis
Direct aanmelden