Van de overheid. Voor ondernemers.

Economische missie naar Portugal, parallel aan het staatsbezoek

Wilt u zakendoen in Portugal? Ga dan mee met de economische missie van 10 tot en met 12 oktober met de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Deze missie loopt parallel aan het staatsbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan Portugal brengen. Zij worden daarbij vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken. De Koning en de Koningin zullen aanwezig zijn bij enkele programmaonderdelen van de missie.

Voor wie?

De missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen uit onderstaande sectoren:

 • duurzame energie en milieutechnologie (focus op energieopwekking, energie-infrastructuur, energie-efficiency en energieopslag alsook 'waste to energy');
 • airport en aerospace (inclusief bedrijven uit de sector logistieke infrastructuur gelieerd aan airport en aerospace).

De missie staat ook open voor organisaties zoals vakbonden en NGO’s.

Portugal

Portugal is in Europa voorloper op het gebied van duurzame energie. Het aandeel hernieuwbare energie in de energieconsumptie stevent af op 30% en daarmee behoort Portugal tot de kopgroep in de EU. De gehele cleantech sector in Portugal blijft groeien als gevolg van overheids- en EU-verplichtingen. Daarnaast biedt een verminderde afhankelijkheid van olie en de reductie van broeikasgasemissies kansen voor deze sector. Ook de vooruitgang in technologie biedt goede mogelijkheden voor marktintroductie via samenwerkend onderzoek of partnerschappen met lokale bedrijven.

De groei van toerisme zorgt voor een sterke vraag naar luchthaveninvesteringen in met name capaciteit en technische oplossingen. Daarnaast wordt een extra vliegveld gebouwd bij Lissabon en wordt de capaciteit van de huidige luchthaven uitgebreid. Dit biedt voor de sector airport & aerospace en bedrijven die hieraan gelieerd zijn op het terrein van logistiek en infrastructuur de nodige kansen. Omdat er ook diverse mogelijkheden zijn voor het bedrijfsleven op het terrein van vliegtuigmaak en -onderhoud worden onder meer OGMA en Embraer Évora bezocht.

Bedrijvenprogramma

Voor elk van de genoemde sectoren wordt een programma op maat samengesteld.

De missie biedt u de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Portugese (zaken)partners en geeft u een goed beeld van de mogelijkheden die Portugal u te bieden heeft. In het bijzonder geeft deze missie u, als Nederlands bedrijf of kennisinstelling, de kans om deze 2 specifieke markten, duurzame energie en airport/aerospace, in Portugal te verkennen.

De missie bevat programmaonderdelen zoals:

 • (individuele) matchmaking;
 • seminar(s) en/of workshop(s);
 • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen;
 • Trade Lunch;
 • netwerkevents.

Deelname

RVO.nl hecht eraan dat de bedrijven die mee gaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent derhalve niet automatisch toelating tot de missie.

De kosten van deelname bedragen € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf; iedere deelnemer meldt zich apart aan). Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf bedragen de meerkosten € 475 per extra deelnemer. Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening, net als eventuele kosten voor tolken en individueel transport.

Om deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren, geldt voor deze specifieke doelgroep een korting van 50% op de deelnemersbijdrage.

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nederlandse ambassade in Lissabon, Cleantech Holland en de Netherlands Aerospace Group (NAG).

Voor meer informatie over deze economische missie kunt u contact opnemen met:

Jos HermsenE Jos.hermsen@rvo.nlT 088 602 10 78

Details

Locatie

Portugal

Datum

Di 10 okt 2017 - 12 okt 2017

Kosten

 • Kosten: € 950 per bedrijf
 • Extra deelnemers: € 475 per persoon
 • Vrouwelijke deelnemers krijgen 50% korting
 • Reis-, verblijf- en eventuele meerkosten zijn voor eigen rekening
U kunt zich niet meer aanmelden