Eén antwoord van de overheid

Economische missie naar de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland met minister Sigrid Kaag en minister Hugo de Jonge

Wilt u zakendoen in Duitsland, bestaande contacten uitbreiden of innovatiesamenwerking starten? Ga dan van 9 tot en met 12 oktober mee met de economische missie naar Rijnland-Palts en Saarland met Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Deze missie loopt parallel aan het werkbezoek dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima aan deze Duitse deelstaten brengen. De Koning en Koningin zijn aanwezig bij enkele programmaonderdelen van de missie.

Voor wie?

Deelname aan deze missie staat open voor bedrijven en kennisinstellingen die actief zijn in onderstaande sectoren:

Veilige en Digitale IndustrieExternal link - Kaiserslautern, Trier, Saarbrücken en Homburg

Het programma richt zich op het versterken van de banden tussen Duitse en Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en overheid, die zich met de digitalisering van de industrie bezighouden. Doelgroepen zijn de Nederlandse hightech maakindustrie, evenals bedrijven en kennisinstellingen die de hightech maakindustrie ondersteunen bij het doorvoeren van nieuwe digitale productieprocessen.

Er wordt vooral gekeken naar thema’s die onder de brede noemer 'Veilige en Digitale Industrie' aan zowel Nederlandse als Duitse zijde prioriteit hebben. Deze thema's zijn bovendien van groot economisch belang voor de deelstaten Saarland en Rijnland-Palts. Het gaat met name om onderwerpen als Smart Industry/Industrie 4.0, Big Data, Internet of Things, Kunstmatige Intelligentie en Cybersecurity. Daarbij worden nieuwe innovatieve ontwikkelingen, samenwerkingskansen, maar ook zaken als benodigde skills, de ethische, juridische en maatschappelijke impact van deze ontwikkelingen belicht.

Bekijk het voorlopige programma (pdf)External link.

eHealth & OuderenzorgExternal link - Mainz, Trier, Saarbrücken, Homburg, Kaiserslautern

De deelstaten Rijnland-Palts (circa 4 miljoen inwoners) en Saarland (circa 1 miljoen inwoners) hechten veel waarde aan medische en verpleegkundige zorg voor iedereen, ongeacht of de burgers in een stad of op het platteland wonen. Rijnland-Palts gaf in 2015 per capita gemiddeld € 4.292 uit aan zorg en in Saarland was dit € 4.391. De deelstaat Rijnland-Palts heeft het programma 'Gesundheit & Pflege 2020' gelanceerd met als focus de koppeling van poliklinische en intramurale zorg.

Tot de grootste uitdagingen behoren namelijk demografische veranderingen (vergrijzing), het zekerstellen van goede zorg (specialistische zorg, thuiszorg, zorg op afstand), het behoud van kleine, landelijke ziekenhuizen en het veilig gebruikmaken van eHealth. Een mooie kans voor innovatief Nederland!

Bekijk het voorlopige programma (pdf)External link.

Handelspartner

Duitsland is economisch gezien van enorm belang voor Nederland. Het is de belangrijkste handels- en innovatiepartner, zowel op het gebied van export, import en Europese innovatieprojecten. Het jaarlijks handelsvolume tussen de 2 landen behoort tot een van de grootste ter wereld. 1/5 van de totale export gaat naar Duitsland. In Duitsland wordt op jaarbasis meer dan € 90 miljard geïnvesteerd in Research & Development, waarvan 2/3 door de private sector. Nederland is ook de grootste investeerder in Duitsland.

Bedrijvenprogramma

De missie biedt u de gelegenheid om in contact te komen met potentiële Duitse (zaken)partners. Daarnaast krijgt u een goed beeld van de mogelijkheden die beide deelstaten u te bieden hebben. In het bijzonder geeft deze missie u als bedrijf of kennisinstelling de kans om deze 2 specifieke markten te verkennen.

De missie bevat verschillende programmaonderdelen, zoals:

  • (individuele) matchmaking
  • seminar(s) en/of workshop(s)
  • bezoeken aan bedrijven, overheids- en kennisinstellingen
  • Holland Trade Dinner
  • netwerkeventementen
InnovationQuarter organiseert samen met RVO.nl en de Nederlandse posten in Frankfurt en München een Holland Cyber Security paviljoen op de IT-SA 2018External link in Neurenberg, de grootste Cybersecurity-beurs en expo van de EU. Deze beurs vindt plaats van 9 tot en met 11 oktober. De beurs vormt geen onderdeel van de economische missie en/of het koninklijk bezoek.

Deelname

Deelname kost € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf). Bij meer dan 2 deelnemers per bedrijf betaalt u € 475 per extra deelnemer. Elke deelnemer meldt zich apart aan.

Het dienstenpakket bevat deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen, matchmaking, vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf in Duitsland.

Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden

De inschrijving voor deze missie is gesloten.

RVO.nl hecht eraan dat de bedrijven en kennisinstellingen die mee gaan binnen de genoemde opzet en inhoudelijke focus vallen. Aanmelding betekent daarom niet automatisch toelating tot de missie.

Meer informatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) organiseert deze missie in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Nederlandse ambassade in Berlijn, NBSO Stuttgart, NBSO Frankfurt, VNO-NCW/MKB-Nederland, FME en de Task Force Health Care.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:

Jos HermsenT: 088 042 1078E: jos.hermsen@rvo.nlExternal link

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Details

Locatie

Kaiserslautern, Trier, Saarbrücken, Homburg, Mainz

Datum

Di 9 okt 2018 - 12 okt 2018

Kosten

  • Inschrijving is gesloten
  • Deelname kost € 950 per organisatie (maximaal 2 deelnemers per kennisinstelling)
  • Bij meer dan 2 deelnemers betaalt u € 475 per extra deelnemer
  • Elke deelnemer moet zich apart aanmelden
  • Reis- en verblijfkosten zijn voor eigen rekening
U kunt zich niet meer aanmelden