Eén antwoord van de overheid

Deze bijeenkomst is helaas verlopen!

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ook voor zzp'ers en het mkb

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe privacywetgeving, die op 25 mei 2018 de huidige privacywetgeving vervangt. De Europese Unie kent hiermee één privacywet; de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Internationaal staat de AVG bekend als General Data Protection Regulation (GDPR).

Privacyrechten worden met de AVG versterkt en uitgebreid. Gebruikers (zoals uw klanten) krijgen door de AVG meer mogelijkheden voor zichzelf op te komen als het gaat om de verwerking van hun gegevens. Zij krijgen meer zeggenschap over hun gegevens en wat bedrijven daar mee doen. De strengere Europese wet geldt voor alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen.

Ook zzp’ers en het mkb moeten vanaf 25 mei 2018 aan de AVG voldoen. Niet voldoen kan een fikse boete opleveren.

Kom naar de bijeenkomst

Wilt u weten welke stappen u nog moet zetten of wat de AVG betekent voor uw bedrijf? Kom dan naar deze bijeenkomst. Een inhoudsdeskundige geeft tijdens dit evenement een korte presentatie over de nieuwe privacywetgeving. Daarin bespreekt hij globaal welke zaken u moet regelen.

Na deze presentatie bestaat de mogelijkheid vragen te stellen aan een panel van deskundigen (jurist, marketingdeskundige en een ICT-specialist).

Tot slot is er gelegenheid om te netwerken.

Over de AVG

Wat is het en hoe bereidt u zich voor

Deze informatie is geplaatst door

Kamer van Koophandel

Details

Locatie

OnderNemerSplein Rotterdam
Blaak 40
3011 TA Rotterdam

Datum

Di 24 apr 2018

Tijd

19:00 - 21:00 uur

Kosten

Gratis