Eén antwoord van de overheid

Conjunctuurenquête Nederland (COEN)

Deze informatie is geplaatst door: Centraal Bureau voor de Statistiek | Economisch Instituut voor de Bouw | Kamer van Koophandel | MKB Nederland | VNO-NCW

De Conjunctuurenquête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.

Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal (2018)

Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van ondernemend Nederland, staat aan het begin van het eerste kwartaal op 18,1. Daarmee is de indicator met 4,7 punt gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal 2017. Het ondernemersvertrouwen staat daarmee op een recordhoogte. Deze en meer verwachtingen en oordelen van ondernemers zijn terug te vinden in de rapportage van Conjunctuurenquête Nederland.
Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2018
Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2018
Conjunctuurenquête - Eerste kwartaal 2018
Conjunctuurenquête Nederland is een samenwerking van CBS, EIB, KvK, MKB Nederland en VNO-NCW. De uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland over het tweede kwartaal 2018 verschijnen op 17 mei 2018.

Deze informatie is geplaatst door:

Centraal Bureau voor de Statistiek
Economisch Instituut voor de Bouw
Kamer van Koophandel
MKB Nederland
VNO-NCW

Eerder verschenen rapporten