Eén antwoord van de overheid

branche Water en afval

Water en afval

Hier vindt u brancheinformatie voor bedrijven die zich bezighouden met het inzamelen en verwerken van afval, sanering of de winning, distributie en zuivering van water.

Omzetontwikkeling waterleidingbedrijven

De omzetontwikkeling wordt weergegeven als een indexcijfer. Het geeft hier aan hoe de omzet is veranderd ten opzichte van het basisjaar (2010). Zo betekent een indexcijfer van 120, dat de omzet 1,2 keer zo groot is als in het basisjaar 2010. Of, er is ten opzichte van 2010 20 procent bijgekomen.