Eén antwoord van de overheid

branche Delfstoffen

Delfstoffen

Feiten en cijfers

Omzetontwikkeling delfstoffenwinning

De omzetontwikkeling wordt weergegeven als een indexcijfer. Het geeft hier aan hoe de omzet is veranderd ten opzichte van het basisjaar (2010). Zo betekent een indexcijfer van 120, dat de omzet 1,2 keer zo groot is als in het basisjaar 2010. Of, er is ten opzichte van 2010 20 procent bijgekomen.

De grafiek wordt geladen