Eén antwoord van de overheid

Wat kunt u met de Berichtenbox voor bedrijven?

Deze informatie is geplaatst door Antwoord voor bedrijven

Met de Berichtenbox voor bedrijven kunt u als ondernemer digitaal berichten uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties. U kunt procedures afhandelen zoals vergunningaanvragen, meldingen, inschrijvingen en registraties. Ook kunt u overheidsorganisaties vragen stellen over de manier waarop zij de regels in Nederland toepassen. Door de naam van uw Berichtenbox te laten opnemen in het Handelsregister geeft u aan via de Berichtenbox digitaal bereikbaar te zijn voor de overheid.

Voor wie?

De Berichtenbox voor bedrijven is bedoeld voor:

Welke procedures?

Op dit moment kunt u de Berichtenbox gebruiken voor de volgende procedures:

Welke overheidsorganisaties?

Met de Berichtenbox kunt u berichten uitwisselen met:

  • de Rijksoverheid;
  • gemeenten;
  • provincies;
  • waterschappen;
  • zelfstandige bestuursorganen (zbo's) zoals de Kamer van Koophandel;
  • andere organisaties met een wettelijke taak.

Verstuurt u via de Berichtenbox een bericht? Dan ontvangt u van de overheid ook via de Berichtenbox een ontvangstbevestiging als antwoord. Later stuurt de overheidsorganisatie u de beschikking en factuur via de Berichtenbox. Gebeurt dit niet? Dan kan het betekenen dat u stilzwijgend toestemming krijgt voor de vergunning. Dit heet lex silencio positivoExternal link.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Antwoord voor bedrijven

14 088

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven