Eén antwoord van de overheid

Zo stelt u een ondernemingsplan op

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Wat is een ondernemingsplan?

Een ondernemingsplan wordt ook wel bedrijfsplan, businessplan of ondernemersplan genoemd. Het is een document waarin u uw plannen als startend ondernemer gedetailleerd beschrijft, zoals uw product of dienst, de prijs en de verwachte winst.

Waarom stelt u een ondernemingsplan op?

U bent niet verplicht als starter een ondernemingsplan op te stellen, maar het is verstandig het wel te doen. Een ondernemingsplan maakt u in eerste instantie voor uzelf: het dwingt u om uw idee te concretiseren en het scherp te formuleren. Bovendien ziet u of uw plannen haalbaar zijn en of er markt is voor uw product of dienst. Ook krijgt u inzicht in uw eigen sterke en zwakke punten.

Veel startende ondernemers maken pas een ondernemingsplan als ze geld nodig hebben om hun idee in de praktijk te brengen. Eventuele geldschieters bepalen namelijk op basis van het ondernemingsplan of ze in een idee willen investeren of niet- ze schatten aan de hand van het plan de risico’s in. Toch is het heel zinvol om ook een ondernemingsplan op te stellen wanneer u niet op zoek bent naar investeerders. Als u uw plannen helder op papier gezet hebt kunt u veel gerichter actie ondernemen.

Wat staat er in een ondernemingsplan?

In een ondernemingsplan staan in ieder geval de volgende onderwerpen:

 • Samenvatting

  Ga er vanuit dat de lezer weinig tijd heeft. Begin uw ondernemingsplan daarom met een samenvatting van maximaal twee A4-tjes. Ga in op uw idee, de markt, potentiële klanten, mogelijke concurrenten en hoe u zichzelf wilt onderscheiden. En, heel belangrijk, vermeld de belangrijkste cijfers uit uw financiële plan.

 • Beschrijving van uw idee

  Leg uit wat uw idee is en waarom u rond dit product of deze dienst een bedrijf wilt opzetten. In welke behoefte gaat u voorzien?

 • Algemene beschrijving van uw bedrijf

  Vertel hoe u uw bedrijf organiseert: start u alleen of met anderen? Waar bent u gevestigd? Bent u naast uw onderneming nog in loondienst? Heeft u vergunningen nodig, welke verzekeringen moet u afsluiten, hoe regelt u uw oudedagsvoorziening, hoe verzorgt u uw administratie?

 • Financieel plan

  Een heel belangrijk onderdeel. Hoeveel geld heeft u nodig, waar gaat u het vandaan halen en waar wilt u het voor gebruiken? In het financiële plan laat u in cijfers zien dat uw plan kans van slagen heeft. Bent u op zoek naar investeerders, dan moet u ze met dit gedeelte zien te overtuigen. Gebruik uw gezonde verstand en wees altijd eerlijk! In het financiële planExternal link neemt u een investeringsbegroting, financieringsbegroting, exploitatiebegroting, liquiditeitsbegroting en persoonlijke begroting op.

 • Marketingplan

  In het marketingplan moet duidelijk worden hoe u aan uw klanten komt. Beschrijf op welke markt u zich wilt begeven, welke ontwikkelingen u daar ziet, of u daarvan profiteert of er juist tegenin gaat, wie uw concurrenten zijn, wie uw potentiële klanten zijnExternal link en hoe u denkt die voor u te gaan winnen.

 • Persoonlijke gegevens en ondernemerskwaliteiten

  Met een ondernemingsplan presenteert u uzelf. Vermeld persoonlijke gegevens, ook die van uw eventuele zakenpartner. Denk aan personalia, burgerlijke staat en werkverleden. Zie dit als een klein cv. Vertel ook waarom u ondernemer wilt worden, wat u met uw bedrijf wilt bereiken en wat uw sterke en zwakke kanten zijn. Hoe gaat u zichzelf ontwikkelen als ondernemer? Volgt u opleidingen, laat u zich coachen?

Hulp bij het opstellen van uw ondernemingsplan

Als u aan de slag gaat met uw ondernemingsplan, is het wel zo handig om een voorbeeld of sjabloon te gebruiken. Kosteloze voorbeelden en sjablonen van een ondernemingsplan kunt u downloaden bij QreditsExternal link. Hiermee kunt u snel een compleet ondernemingsplan opstellen. Uiteraard vindt u via QreditsExternal link ook alles over microfinanciering.

Uw ondernemingsplan als leidraad blijven houden

Uw ondernemingsplan eenmalig opzetten en het vervolgens aan de kant schuiven? Zonde. Uw ondernemingsplan kan een uitstekende leidraad zijn als u eenmaal gestart bent met uw bedrijf. Bekijk eens per half jaar of de inhoud van uw plan nog aansluit bij de praktijk en pas het indien nodig aan. Zo verliest u het grotere plaatje niet uit het oog en behoud u uw focus, wat zeker bij grote veranderingen erg prettig kan zijn.

Tips

 • Houd het simpel en beknopt. Het moet voor de gemiddelde lezer goed te begrijpen zijn. Maak er geen lijvig document van, dat is nergens voor nodig.
 • Vraag feedback. Leg uw plan voor aan mensen met en zonder kennis van ondernemen en neem tips en adviezen mee.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222