Eén antwoord van de overheid

Zelfstandigheid bij zzp'ers en freelancers

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Geen dienstverband

Als zzp'er of freelancer voert u werkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers, op basis van een commerciële overeenkomst. U werkt in opdracht, zonder dat er sprake is van een dienstverband. Dat laatste is heel belangrijk. Als u zelfstandig ondernemer bent, hoeft een opdrachtgever namelijk geen loonbelasting en premies voor u af te dragen.

Voorkom problemen: gebruik een modelovereenkomst

Opdrachtgevers willen vaak vooraf zekerheid dat ze daadwerkelijk met een zelfstandige van doen hebben. Dit kan met een modelovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Ondernemer of toch werknemer?

Als zzp’er loopt u het risico dat de verhouding tussen u en uw opdrachtgever wordt gezien als een zogenaamd verkapt dienstverband. Uw situatie lijkt dan sterk op een betrekking in loondienst, alsof u een arbeidsovereenkomst heeft. Zowel u als uw opdrachtgever kunnen dan alsnog met flinke kosten te maken krijgen, zoals loonbelasting en sociale premies.

Voor een arbeidsovereenkomst gelden de volgende voorwaarden:

  • U krijgt betaald voor uw werkzaamheden (ook bij ziekte). Er is dus sprake van loon.
  • U bent altijd degene die de werkzaamheden uitvoert. De Belastingdienst noemt dit 'verplichte persoonlijke arbeid'. U kunt zonder toestemming van de werkgever niet zomaar iemand anders in uw plaats sturen.
  • Er is een gezagsverhouding. Uw werkgever bepaalt waar, wanneer en hoe u uw werk doet.

Voldoet uw situatie aan deze voorwaarden? Dan is de kans zeer groot dat de Belastingdienst oordeelt dat u een dienstverband heeft en dus niet zelfstandig bent.

Wanneer bent u zelfstandig, wanneer niet?

Om te bepalen of u zelfstandig bent, gebruikt de Belastingdienst onder andere de volgende criteria:

  • Aantal opdrachtgevers: als ondernemer werkt u voor meerdere opdrachtgevers en heeft u wisselende inkomsten.
  • Zelfstandigheid: bepaalt u zelf hoe u uw werk doet of bepaalt uw opdrachtgever dat?
  • Streven naar continuïteit: onderneemt u acties om te zorgen dat uw bedrijf blijft bestaan?
  • Investeren in uw bedrijf: koopt u uw eigen bedrijfsmiddelen? Besteedt u geld aan marketing, om uw bedrijf te profileren?
  • Zelf risico lopen: wie loopt het risico als dingen misgaan? Wie is aansprakelijk bij eventuele schade?
  • Streven naar winst.

Voorbeeld: zelfstandigheid

Een belastingadviseur geeft parttime les op een opleidingsinstituut en werkt daarnaast nog voor andere opdrachtgevers. Er is geen schriftelijke overeenkomst. Aan het begin van de cursus geven de cursisten de gewenste data door. Het opleidingsinstituut bepaalt de data dus niet. In dit geval is sprake van zelfstandigheid. Reden hiervoor is dat de docent zelf de cursusdata vaststelt, in overleg met de cursisten. Hij is zelfstandig in zijn werk: hij bepaalt zelf de inhoud van de cursus en zorgt ook zelf voor vervanging als hij ziek is.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585