Eén antwoord van de overheid

Workshops over kennisbescherming en -benutting

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wilt u meer weten over het beschermen of het geheimhouden van uw product? Of wilt u weten hoe u met octrooi-informatie tijd en geld kunt besparen?

Octrooicentrum Nederland geeft op verschillende locaties in het land diverse gratis workshops.

Praktisch en interactief

Praktische voorbeelden en theorie wisselen elkaar af in de interactieve workshops. Onze octrooiadviseurs helpen u hiermee om tijd en geld te besparen bij uw innovatieproces. We werken in groepen van maximaal 20 personen.

Aanbod

Hieronder staat het aanbod van de verschillende workshops. Bent u onbekend met kennisbescherming? Volg dan eerst de basisworkshop. Hebt u al ervaring met kennisbescherming? Per verdiepingsworkshop staat aangegeven welke kennis wij als bekend veronderstellen.

Basis

De basis van intellectueel eigendom (IE)External linkAfkijken, beschermen, delen of geheim houden?

Verdieping

Slim omgaan met kennisbij samenwerkingExternal linkSamen innoverengoed regelen!

Intellectueel eigendomstrategie voor mkbExternal linkWaarde creëren mettechnische innovaties

Zelf op zoek inoctrooidatabankenExternal linkRelevante octrooienzoeken MasterclassOctrooienExternal linkLeer meer over octrooienen inbreuk

Kijk in onze agendaExternal link voor alle openbaar toegankelijke activiteiten van Octrooicentrum Nederland. Wij bieden ook ondersteuning op maat voor mkb’ers, particulieren, docenten en studentenExternal link.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland