Eén antwoord van de overheid

Wie kan een contract aangaan?

Deze informatie is geplaatst door Kamer van Koophandel

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (zoals een bv) kunnen een contract aangaan.

Natuurlijke personen

Een persoon moet handelingsbekwaam zijn om een geldig contract te sluiten. Dit is niet het geval bij personen die onder curatele staan of jonger zijn dan 18. Als een minderjarige een koopovereenkomst sluit, dan kunnen de ouders dit contract ongeldig laten verklaren. De rechter kan minderjarigen vanaf 16 jaar bevoegd verklaren voor bepaalde handelingen, zoals het sluiten van contracten.

Rechtspersonen

Rechtspersonen (zoals een bv) moeten vertegenwoordigd worden door een bevoegd persoon. Iemand wordt vertegenwoordigingsbevoegd door bijvoorbeeld:

  • een volmacht;
  • de statuten van een rechtspersoon (bestuurders).

Controleren wie tekenbevoegd is

Bekijk uittrekselsExternal link uit het Handelsregister om te zien wie een onderneming, vereniging of stichting mag vertegenwoordigen.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222

Deze informatie is geplaatst door

Kamer van Koophandel