Eén antwoord van de overheid

Wat is een contract?

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Als ondernemer sluit u regelmatig contracten (overeenkomsten) met klanten en opdrachtgevers. Als u iets verkoopt of verhuurt, dan heeft u automatisch een contract.

Hoe sluit u een contract?

U kunt een overeenkomst zowel mondeling als schriftelijk afsluiten. Op het moment dat uw klant uw aanbod aanvaardt heeft u een contract.

Rechten en plichten

Als u een contract heeft, dan moet u een bepaalde prestatie leveren, zoals een computer repareren of de boekhouding doen. Uw klant heeft recht op deze prestatie.

Inhoud van een contract

Het belangrijkste in het contract is de beschrijving van uw product of dienst, de prijs ervan en de aanvaarding door de klant. Verder staan er vaak afspraken in over de:

  • duur van het contract;
  • opzegtermijn;
  • levering;
  • gevolgen bij het niet nakomen van verplichtingen;
  • betalings- en incassotermijn;
  • garantie;
  • onderhoudsverplichtingen.

De afspraken in het contract moeten redelijk zijn voor u en uw klant en u moet zich aan de wettelijke regels houden. Zo zijn er bijvoorbeeld regels voor een koopcontract met consumenten.

Algemene voorwaarden gebruiken

U kunt standaardbepalingen gebruiken als u zakendoet met klanten en opdrachtgevers. Dit zijn uw 'algemene voorwaarden'. Op deze manier hoeft u niet bij elke transactie af te spreken onder welke voorwaarden u bijvoorbeeld levert.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222