Eén antwoord van de overheid

Wanneer heeft u een contract?

Deze informatie is geplaatst door Kamer van Koophandel

Om een contract (overeenkomst) te laten ontstaan moeten beide partijen dat willen. U doet iemand een aanbod en de ander accepteert dat, of andersom. Dit hoeft niet per se schriftelijk, maar kan ook mondeling. Een overeenkomst kan ook ontstaan door een handeling zoals het kopen van een product in een supermarkt.

Aandachtspunten

Onderhandelingen

Onderhandelingen zijn niet altijd vrijblijvend. De onderhandelingsfase kan zo vergevorderd zijn dat één van beiden niet meer zomaar mag afhaken, zonder kosten of schade te vergoeden. De wederpartij heeft er dan min of meer op mogen vertrouwen dat het contract tot stand zou komen.

Intentieverklaring

Als u een intentieverklaring ondertekent, kunt u onbedoeld verplichtingen aangaan. Let daarom goed op de inhoud van de verklaring.

Mondelinge overeenkomst

Een mondelinge overeenkomst is ook een overeenkomst. Maar het is wel verstandig om een afspraak schriftelijk vast te leggen, voor het geval dat u het later moet bewijzen.

Wanneer is een contract niet geldig?

Een overeenkomst kan ongeldig worden verklaard als:

  • een partij minderjarig is of onder curatele staat;
  • de persoon niet bevoegd is om de organisatie of het bedrijf te vertegenwoordigen;
  • de inhoud van de overeenkomst in strijd is met de wet, goede zeden, openbare orde, of de redelijkheid en billijkheid;
  • er sprake is van dwaling (bijvoorbeeld als een partij een verkeerde indruk had van een product en op grond hiervan de overeenkomst aanging);
  • de overeenkomst is aangegaan onder bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden.

Niet nakomen van een contract

Wat kunt u doen als uw contractpartner het laat afweten? Moet u naar de rechter, of kan het ook anders? Een paar mogelijkheden:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222

Deze informatie is geplaatst door

Kamer van Koophandel