Van de overheid. Voor ondernemers.

Waarom wilt u naar het buitenland?

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Inleiding

Er zijn verschillende redenen om te gaan exporteren: vanuit een persoonlijke voorkeur of een toevallige gebeurtenis. Vaak zijn exportambities gebaseerd op strategische keuzes. Een goede voorbereiding voorkomt problemen en kosten. Waarom wilt u uw producten op buitenlandse markten afzetten? Wat zijn uw drijfveren? Onderstaand een overzicht om uw eigen redenen te toetsen.

Strategische redenen exporteren

 • De thuismarkt is verzadigd, om met uw bedrijf te kunnen groeien moet u op zoek naar nieuwe afzetmarkten in het buitenland.
 • U wilt het bedrijfsrisico over een grotere regio/meerdere markten spreiden; u bent niet langer afhankelijk van alleen de thuismarkt.
 • Uw productieapparaat heeft overcapaciteit; deze ‘overproductie’ wilt u op buitenlandse markten afzetten.
 • U wilt omzetvergroting: door meerdere markten te bewerken, kunt u meer omzet genereren.
 • U verwacht dat uw product ook in het buitenland zal aanslaan.
 • Steeds meer bedrijven gaan internationaal ondernemen; om uw concurrentiepositie op peil te houden, kunt u niet achterblijven.

Overige persoonlijke redenen exporteren

 • U heeft op een beurs gestaan en een geïnteresseerd buitenlands bedrijf in uw stand gehad.
 • Familie, vrienden en kennissen wijzen u erop dat uw producten mogelijk ook op buitenlandse markten kunnen aanslaan.
 • U bent geïnteresseerd in buitenlandse talen en culturen; door te exporteren maakt u kennis met andere talen, culturen en systemen die u dwingen kritisch naar uw eigen manier van werken te kijken.
 • U krijgt via internet / e-mail een onverwachte handelsaanvraag uit het buitenland waaraan u wilt voldoen.
Welke redeneren u ook heeft, besef wel dat exporteren organisatorische gevolgen voor uw bedrijf heeft. Het schrijven van een exportplan helpt u deze veranderingen in kaart te brengen, zodat u zich goed kunt voorbereiden op deze ontwikkelingen.

Valkuilen exporteren

Tot slot nog enkele valkuilen waar u door een goede voorbereiding niet invalt:

 • Onderschat de voorbereiding niet; de Eiffeltoren is ook niet in één dag gebouwd.
 • Houd rekening met de schaalbaarheid; wat nu als het product inderdaad aanslaat en de vraag overstijgt het aanbod, bent u dan in staat snel genoeg te schakelen en toch te leveren?
 • Aanpassingsvermogen; de nieuwe buitenlandse markt kent andere regels, wetten, talen en cultuur. Als u zich niet aanpast, verkleint u uw kans van slagen.
 • Informeer uw personeel; uw exportplannen beïnvloeden de werkzaamheden van uw werknemers, dus breng hen vooraf op de hoogte van uw plannen.
 • Wanneer uw product nog niet op de buitenlandse markt verhandeld wordt kan dit een reden hebben; zoek uit of uw product wel op de buitenlandse markt verkocht mag worden.
Geduld is een schone zaak. Tussen het moment waarop het besluit genomen is en de eerste order de grens overgaat, kan wel 2 tot 3 jaar zitten. Uw persoonlijke- en bedrijfsgroei zijn voldoende beweegredenen om de stap over de grens te wagen, er gaat een wereld voor u open!

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585