Eén antwoord van de overheid

Waarom heeft u een Legalisatie of Certificering nodig?

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Extra rechtszekerheid

Als u een handtekening legaliseert of een document certificeert, biedt dit extra rechtszekerheid in het internationale handelsverkeer. Zo weet uw buitenlandse klant bijvoorbeeld dat het document dat u heeft ondertekend rechtsgeldig is. Nadat de Kamer van Koophandel (KvK) een document gecertificeerd heeft, heeft uw leverancier de zekerheid dat een officiële instantie ernaar gekeken heeft.

Legalisaties: wat doet de KvK?

De KvK legaliseert de handtekening(en) op een document. Hiermee bevestigt de KvK dat het document is ondertekend door een binnen de betreffende firma bevoegde persoon. De KvK legaliseert geen documenten die in strijd zijn met de wet, bijvoorbeeld als het document gericht is tegen een geloof of ras. Ook legaliseert de KvK geen document dat een aantoonbare onwaarheid bevat. Met een legalisatie doet de KvK geen enkele uitspraak over de inhoud van het stuk.

Legalisatie van leaseverklaringen / berijdersverklaringen / volmachten voor het rijden met een auto naar en in Marokko

Legalisatie van een leaseverklaring (ook wel berijdersverklaring of volmacht genoemd) is verplicht als u met een leaseauto, huurauto of een auto die niet van u zelf is naar en in Marokko en Turkije rijdt. U kunt een gelegaliseerde verklaring opvragen bij de leasemaatschappij of autoverhuurbedrijf. Legalisatie van volmachten of leaseverklaringen / berijdersverklaringen voor Marokko in 2016.External link

Certificeren: wat doet de KvK?

Soms vereisen voorschriften meer dan legalisatie. Men verzoekt dan om het certificeren van het document. De KvK verstaat onder certificeren het bekrachtigen van (met name genoemde delen) van de tekst. Voorbeelden zijn de prijzen in een factuur. In die gevallen heeft de KvK een verklaring van de aanvrager nodig, waarmee deze zich garant stelt voor de juistheid van de gegevens. Neem voor tekstvoorbeelden contact op met de KvK.

Aanvragen

Vraag uw Legalisatie of Certificering aanExternal link

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585