Eén antwoord van de overheid

Verzuimverzekering

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Een verzuimverzekering dekt de kosten als uw medewerkers ziek worden. De verzekering betaalt dan de loondoorbetaling en de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding.

Een verzuimverzekering is een kostbare verzekering, maar de kosten van een zieke werknemer kunnen ook behoorlijk oplopen.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585