Eén antwoord van de overheid

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten die door fouten of nalatigheid binnen de beroeps- of bedrijfsactiviteiten zijn ontstaan. Vaak wordt alleen dekking geboden voor zuivere vermogensschade. Wel is het mogelijk de verzekering uit te breiden met personen- en letselschade.

Het is van belang de Algemene Voorwaarden goed aan te laten sluiten bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt steeds belangrijker, omdat steeds meer opdrachtgevers en klanten goede afspraken op papier willen hebben. Ook overheden verplichten vaak een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het gunnen van opdrachten.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585