Eén antwoord van de overheid

Vennootschap onder firma (vof)

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Samen met andere ondernemers een bedrijf beginnen?

Wilt u samen met andere ondernemers een bedrijf beginnen? Dan kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een vennootschap onder firma (vof). Alle vennoten brengen iets in in de vof. Bijvoorbeeld geld, goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig.

Oprichting vof: het vennootschapscontract

Stel een vennootschapscontract op, met afspraken over bijvoorbeeld de bevoegdheden van de vennoten, inbreng en verdeling van de winst. Een onderling opgestelde overeenkomst is ook geldig. U hoeft hiervoor niet naar de notaris. Een juridisch adviseur, advocaat of een accountant kunnen u ook helpen bij het opstellen. Door middel van een overeenkomst regelt u de onderlinge spelregels.

Vennoten

Een vof is een samenwerkingsverband. In de meeste gevallen zijn vennoten natuurlijke personen. Maar ook een rechtspersoon, zoals een bv, kan optreden als vennoot binnen een vof.

De vof en aansprakelijkheid

Als vennoot kunt u persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vof. Ook als een andere vennoot deze heeft gemaakt. De schuldeisers van de onderneming kunnen in eerste instantie terecht bij het vermogen van de onderneming. Als dit onvoldoende is, kunnen zij voor het geheel aanspraak maken op het privé-vermogen van uw mede vennoot of dat van u en uw eventuele echtgenoot. U kunt de gevolgen voor uw echtgenoot beperken door huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Een vennoot die toetreedt tot een vof is óók aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan vóórdat de vennoot toetrad. Een toetredend vennoot moet van te voren goed de financiële positie beoordelen en inzage verlangen in alle stukken. Tevens bestaat de mogelijkheid dat vennoten die toetreden, afspraken maken met de huidige vennoten over de onderlinge draagplicht van eventuele bestaande schulden van de vof. Uittredende vennoten blijven ook hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan tot aan het moment van uittreding. Bij uittreding kunnen de vennoten ook afspraken maken over de draagplicht. Als uw mede vennoot privé-schulden heeft dan kunnen zijn schuldeisers niet terecht bij het zakelijk vermogen van de vof of bij uw privé-vermogen.

Vof inschrijven bij de KvK

U moet uw vof inschrijven in het Handelsregister van de KvK. U kunt in het vennootschapscontract afspreken dat de individuele vennoten tot een bepaald bedrag contracten mogen aangaan namens de vof. Bijvoorbeeld maximaal 10.000 euro. Als u deze beperking van de tekenbevoegdheid inschrijft in het Handelsregister, dan geldt deze ook tegenover derden. Zo weten de vennoten precies voor welke bedragen ze mogen tekenen én kunnen zakenpartners dit controleren in het Handelsregister. Als een onbevoegde vennoot een contract sluit, dan is niet de vof, maar de vennoot zelf aansprakelijk.

Vof en belastingen

De vennoten betalen inkomstenbelasting over hun eigen deel van de winst. Iedere vennoot is zelfstandig ondernemer en heeft recht op aftrekposten en vrijstellingen zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en fiscale oudedagsvoorziening. Meer over belastingenExternal link.

Man-vrouwfirma

Een man-vrouwfirma is een vof tussen partners. Als de Belastingdienst de beide partners als zelfstandig ondernemer ziet, dan levert dit dubbel belastingvoordeel op. Nadeel van een man-vrouwfirma is dat beiden aansprakelijk zijn met hun privé-vermogen en huwelijkse voorwaarden dus geen effect hebben. De belastingdienst kijkt extra streng bij man-vrouwfirma’s of beide partners daadwerkelijk ondernemers zijn voor de Inkomstenbelasting. De werkzaamheden moet op gelijkwaardig niveau liggen.

Sociale zekerheid en verzekeringen

Als vennoot heeft u recht op AOW bij het bereiken van uw AOW-leeftijdExternal link. Aanvullend pensioen verzorgt u zelf. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar. U kunt geen beroep doen op de Ziektewet, WW of WIA. Sluit daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaalt u premie aan uw ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via uw belastingaangifte.

Uittreden of overlijden van een vennoot

Als een vennoot stopt of overlijdt, dan eindigt de vof. Wilt u dat de vof toch blijft bestaan na het wegvallen van een vennoot? Regel dit dan in het vennootschapscontract door middel van een verblijvens- of overnamebeding. De vof kan dan bijvoorbeeld doorgaan met een nieuwe vennoot, of als eenmanszaak.

Ontbinding en vereffening

Na ontbinding van een vof betalen de vennoten de schulden en krijgen ze hun aandeel terug in natura of geld (‘vereffening’). Het restant wordt op basis van ieders winstaandeel verdeeld. Als er voor het afbetalen van de schulden te weinig liquide middelen zijn, dan moeten de vennoten bijstorten (op basis van het aandeel in het verlies).

Alle rechtsvormen op een rij

Hier vindt u een overzicht van alle rechtsvormen.

Download brochure 'Kies de juiste rechtsvorm'

U kunt hier de brochure 'Kies de juiste rechtsvorm'External link (pdf, 665 kB) downloaden.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585