Eén antwoord van de overheid

Vennootschap onder firma (vof)

Deze informatie is geplaatst door Kamer van Koophandel

Als u samen met anderen een bedrijf wilt starten, dan is een vennootschap onder firma een optie. Ieder persoon die meedoet wordt dan vennoot en brengt iets in. Dit kan geld zijn, maar ook goederen of arbeid. Een minimumkapitaal is niet nodig. Wel moeten er minimaal twee vennoten zijn. Lees hier wat u moet weten als u overweegt een vof te starten.

Vof en aansprakelijkheid

Als vennoot kun je hoofdelijk, dus privé, aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de vof. Ook als de schulden door een andere vennoot zijn gemaakt. Eerst wordt er gekeken naar het vermogen van de onderneming. Als dit onvoldoende is om de schulden af te lossen, kunnen schuldeisers aanspraak maken op het privévermogen van de vennoten en hun eventuele partners. Huwelijkse voorwaarden kunnen de gevolgen voor uw echtgenoot of geregistreerd partner beperken.

Heeft u of een andere vennoot privé schulden? Dan kan er geen aanspraak gemaakt worden op het zakelijk vermogen van de vof of het privévermogen van andere vennoten.

Een vennoot die later bij de vof komt is automatisch aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan voor zijn komst. Bent u van plan zich in te schrijven bij een bestaande vof? Controleer dan eerst de financiële situatie door inzage in alle papieren te vragen.

Vennoten die later toetreden kunnen ook afspraken maken over de verdeling van eventuele bestaande schulden van de vof. Als er dan een claim komt, wordt de nieuwe vennoot gecompenseerd door de andere vennoten.

Vertrekt een vennoot? Dan blijft deze hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die zijn ontstaan tijdens zijn aanwezigheid. Ook hiervoor geldt de vennoten onderling afspraken kunnen maken over de verdeling en compensatie van de schulden.

Vennootschapscontract

Maak voordat u van start gaat een vennootschapscontract. Het is niet verplicht, maar wel aan te raden. In het vennootschapscontract staan afspraken over wie wat mag doen, de inbreng van iedere vennoot en de verdeling van de winst. U hoeft hiervoor niet naar de notaris of een advocaat. U mag ook zelf een contract opstellen. Met het vennootschapscontract stelt u de spelregels vast. U en uw vennoten weten precies aar jullie aan toe zijn en afspraken zijn altijd terug te lezen. Handig wanneer er een keer een misverstand ontstaat.

Stoppen met de vof

Volgens de wet stopt een vof als een vennoot stopt of overlijdt. Ook al zijn er meer dan twee vennoten. Wilt u dat de vof toch blijft bestaan na het wegvallen van een vennoot? Regel dit dan in het vennootschapscontract door middel van een verblijvens- of overnamebeding. De vof kan dan bijvoorbeeld doorgaan met een nieuwe vennoot of als eenmanszaak. In het contract regelt u ook hoe jullie de waarde gaan bepalen en hoe jullie de zaak gaan verdelen. Dus wie waar recht op heeft.

Als de vof helemaal stopt moet u de onderneming ontbinden en de zaken vereffenen. Dit betekent dat de vennoten de schulden betalen en eventueel hun aandeel terugkrijgen in natura of geld. De manier waarop dit gebeurt regelt u in het vennootschapscontract. Dus bijvoorbeeld dat wat overblijft verdelen op basis van ieders winstaandeel. Of bij overblijvende schulden de schulden uit eigen zak afbetalen.

Vof en belastingen

Elke vennoot betaalt inkomstenbelasting over zijn eigen deel van de beloning of winst. Als u ondernemer bent voor de InkomstenbelastingExternal link dan heeft u recht op aftrekposten en diverse vrijstellingen zoals: ondernemersaftrek, investeringsaftrek en fiscale oudedagsvoorziening. Dit heet fiscale transparantie. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden om minder belastingen te betalen via aftrekpostenExternal link. De belasting op het leveren van goederen en diensten (BTWExternal link) wordt door de vof betaald.

Man-vrouw firma

Een man-vrouwfirma is een vof tussen partners. Als de Belastingdienst beide partners als zelfstandig ondernemer ziet, dan levert dit dubbel belastingvoordeel op. Je hebt immers allebei recht op diverse vrijstellingen en aftrekposten. Dat is een groot voordeel. Nadeel van een man-vrouwfirma is dat beiden aansprakelijk zijn met hun privé-vermogen. En slechts onder bepaalde omstandigheden hebben huwelijkse voorwaarden pas effect. De belastingdienst kijkt extra streng bij man-vrouwfirma’s of beide partners daadwerkelijk ondernemers zijn voor de inkomstenbelasting. Er moet door beide partners echt gewerkt worden.

Sociale zekerheid en verzekeringen

Als ondernemer heb je recht op AOW bij het bereiken van de AOW-leeftijdExternal link. Aanvullend pensioen verzorg je zelf. Begin hier zo vroeg mogelijk mee, want dan is de premie nog betaalbaar en kun je genieten van een ruimere oudedag. Je kunt geen beroep doen op de Ziektewet, WW of WIA. Want daar betaal je als ondernemer via de belasting geen premie voor. Overweeg daarom zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Voor ziektekosten is de basisverzekering verplicht. Hiervoor betaal je premie aan de ziektekostenverzekeraar en een bijdrage via je belastingaangifte.

Vof inschrijven bij de KvK

De vof registreer je in het Handelsregister van de KvK. Dat moet. Alle basisgegevens zoals de naam, activiteit en de namen van de vennoten worden geregistreerd. Als je een vennootschapscontract hebt, kun je hierin ook afspreken wat de vennoten tot een bepaald bedrag namens de vof mogen doen. Bijvoorbeeld zelfstandig handelen tot een bedrag van maximaal 5.000 euro. Als je deze voorwaarde inschrijft in het Handelsregister, dan geldt deze ook tegenover andere partijen. Omdat het openbaar is. Zo weten de vennoten precies voor welke bedragen ze mogen tekenen én kunnen zakenpartners dit controleren in het Handelsregister. Als een vennoot vervolgens buiten zijn boekje gaat, dan is niet de vof maar deze vennoot zelf aansprakelijk. Als een zakenpartner tóch zaken doet terwijl hij dit in het Handelsregister had kunnen checken, dan kan hij alleen nog maar verhaal halen bij die vennoot en niet meer bij alle vennoten. Doormiddel van zo’n voorwaarde in het contract én inschrijving in het Handelsregister, kun je het gevaar voor hoofdelijke aansprakelijkheid dus eenvoudig beperken.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585

Deze informatie is geplaatst door

Kamer van Koophandel