Eén antwoord van de overheid

Vakantiegeld

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uw werknemer heeft wettelijk recht op vakantiegeld. Dit heet eigenlijk vakantiebijslag.

Wat telt mee voor het vakantiegeld?

Het vakantiegeldExternal link is minimaal 8% van het brutoloon. Inclusief prestatietoeslagen, provisies, onregelmatigheidstoeslagen en uitbetaalde vakantiedagen. Betaald overwerk, onkostenvergoedingen en winstuitkering tellen niet mee.

Verdient uw werknemer meer dan 3 keer het wettelijk minimumloon? Dan hoeft u over het meerdere geen vakantiebijslag te betalen.

Wat als een werknemer ziek is?

Ook een zieke werknemer bouwt gewoon vakantiegeld op. En wordt uw werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan kost uw werknemer dat geen vakantiedagen.

Wanneer moet u het vakantiegeld betalen?

De meeste werkgevers betalen het vakantiegeld ineens, in mei of juni. Wilt u het vakantiegeld op een ander moment betalen? Of liever in termijnen? Dan heeft u daarvoor schriftelijk toestemming nodig van uw werknemer. De afspraken over de uitbetaling staan in de cao of in het arbeidscontract.

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid