Eén antwoord van de overheid

Uitkeringen voor zzp'ers en freelancers

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Besluit bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)

Heeft u als zelfstandig ondernemer financiële ondersteuning nodig? U kunt bij uw gemeente verschillende vormen van bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld een lening, een krediet, of een aanvulling op uw inkomen. Deze ondersteuning krijgt u op basis van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Zwangerschapsuitkering Zelfstandigen (ZEZ)

Bent u een vrouwelijke zelfstandige en zwanger? Dan heeft u recht op een uitkering tijdens uw zwangerschap en na de bevalling. Deze uitkering heet de Zelfstandig en Zwangerregeling (ZEZ)

Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Gaat u als oudere zelfstandige uw bedrijf beëindigen of verkopen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een IOAZ-uitkering van uw gemeente. In uitzonderlijke gevallen komen ook gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen in aanmerking voor een IOAZ-uitkering.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

088-585 1585

Deze informatie is geplaatst door

KVK