Eén antwoord van de overheid

Transportverzekering

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Waarom een transportverzekering?

De transporteur is maar voor een gedeelte aansprakelijk voor schade aan vervoerde goederen. Soms is een vervoerder zelfs helemaal niet aansprakelijk. Zoals bij overmacht en wanneer u zelf de goederen slecht verpakt heeft. Goederen kunnen tijdens het transport ook kwijtraken of beschadigen. Met een transportverzekering dekt u het risico af dat u loopt wanneer u goederen laat vervoeren.

Maak afspraken over de risico’s

Maak met uw zakenpartner duidelijke afspraken over op welk moment tijdens het vervoer het risico van verlies, diefstal of schade aan de goederen overgaat van verkoper op koper. Hierbij kunt u gebruikmaken van de ICC Incoterms® 2010, standaard internationale leveringsvoorwaarden.

Kiest u voor de ICC Incoterms® 2010 CIF (Cost insurance and freight) of CIP (Carriage and insurance paid to), dan is het afsluiten van een transportverzekering verplicht. Bij andere ICC Incoterms® 2010 bestaat die verplichting niet. Raadzaam is het wel, er kan tenslotte schade ontstaan of iets verloren raken tijdens dat deel van het vervoer waarvoor u het risico draagt.

Sellers interest verzekering

Ontstaat er verlies of schade tijdens dat deel van het vervoer waarvoor uw klant het risico draagt? Maar wil hij ondanks de gemaakte afspraken niet betalen? Met een sellers interest verzekering ontvangt u het bedrag dat de koper niet voor de beschadigde of verloren gegane goederen betaalt. Deze verzekering dekt niet de schade die u lijdt als uw klant niet kan betalen, daarvoor is een kredietverzekering.

Doorlopend of per zending verzekeren

Als u regelmatig handelt en goederen vervoert, kies dan voor een doorlopende transportverzekering. Al uw transporten zijn dan in een bepaalde periode verzekerd tot een bepaald bedrag per zending. Vervoert u af en toe goederen, dan kunt u een verzekering per zending afsluiten.

Transportverzekering op maat

Neem voor meer informatie of advies contact op met uw assurantietussenpersoon of verzekeringsmaatschappij. Ook expediteurs die aangesloten zijn bij de FENEXExternal link kunnen een goederentransportverzekering verzorgen.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585