Eén antwoord van de overheid

Transportdocumenten

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Wanneer u goederen vervoert naar het buitenland, heeft u een transportdocument nodig. Een belangrijke functie van dit document is het vastleggen van uw afspraken met een vervoerder. Voor ieder soort vervoer is er een ander transportdocument.

Wegvervoer: de CMR

De Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (CMR) is een internationaal verdrag. Vrijwel alle Europese landen hebben dit verdrag ondertekend, maar ook landen buiten Europa, waaronder Irak en Libanon.

Bij controles door de Douane en politie moet er een vervoersdocument zijn dat bij de goederen hoort. Er is een standaard CMR-vrachtbrief, welke in heel Europa herkend en geaccepteerd wordt. Het is daarom verstandig om hier gebruik van te maken.

Een correct ingevulde vrachtbrief bevat alle gegevens die u nodig heeft om het vervoer en de daarbij behorende administratie goed en efficiënt te laten verlopen. De vrachtbrief bewijst door wie en wanneer welke hoeveelheid goederen in ontvangst zijn genomen/afgeleverd. Het is daarmee ook een bewijsmiddel om tijdens het transport ontstane schade of vermissing aan te tonen.

Meer informatie over de CMR en deelnemende landenExternal link vindt u op de website van de Stichting Vervoeradres.

Vervoer per spoor: de CIM of ISV

Vervoert u goederen per spoor naar het buitenland? Dan heeft u een Convention Internationale concernant le Transport des Marchandises par Chemin de Fer (CIM-vrachtbrief) of Internationale Spoor Vrachtbrief (ISV ) nodig.

Het document bestaat uit 5 exemplaren. Een exemplaar is voor uzelf, de anderen zijn voor de geadresseerde, de spoorwegmaatschappij van het bestemmingsstation, de spoorwegmaatschappij van het land van aankomst en de spoorwegmaatschappij van de vertrekplaats.

Niet alleen uzelf, maar ook de spoorwegmaatschappij met wie u de overeenkomst sluit moet het document invullen.

Luchttransport: de AWB

De Airway Bill (AWB) is een luchtvrachtbrief en bevat informatie over de goederen, waar ze vandaan komen en waar ze naartoe gaan.

De AWB is het bewijs van uw vervoersovereenkomst en moet daarom door zowel de afzender als de vervoerder ondertekend worden.

De AWB is een ingewikkeld document. Als u weinig ervaring heeft met het invullen ervan, kunt u het document door een deskundige luchtvaartexpediteurExternal link in laten vullen.

Bij luchtvracht zijn de belangrijkste gegevens het AWB-nummer, het vluchtnummer en de geschatte aankomsttijd (ETA). Daarmee kan immers worden vastgesteld waar de goederen zijn.

Vervoer per schip: de B/L

De B/L is een verhandelbaar transportdocument. Dat betekent dat u of uw klant de goederen kunnen verkopen door de B/L te verkopen. Degene die de B/L heeft, is de eigenaar van de goederen. Een Straight Bill of Lading kunt u niet verkopen.

Meer informatie

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222