Eén antwoord van de overheid

Transparantie en verslaglegging

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De overheid vindt het belangrijk dat bedrijven open zijn over hoe zij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in binnen- en buitenland. Bedrijven worden gestimuleerd om verslag uit te brengen over hun economische en sociale prestaties en wat zij doen op het gebied van milieu.

Bedrijven geven zelf ook aan dat verslag uitbrengen over MVO hen helpt. Zo laten ze werknemers, klanten en opdrachtgevers zien dat ze serieuze en verantwoordelijke werkgevers en business partners zijn.

OESO-richtlijnen

Maakt u gebruik van de subsidies en regelingen van RVO.nl? Dan moet u zich binden aan de OESO-richtlijnen. Volgens de OESO-richtlijnen moet uw bedrijf minimaal informatie geven over:

  • de financiële resultaten en de bedrijfsresultaten van de onderneming;
  • de doelstellingen van de onderneming;
  • de belangrijkste aandeelhouders en de verdeling van het stemrecht. Het beleid voor loon en andere vergoedingen voor de leden van de raad van bestuur en de voornaamste bestuurders. Maar ook aanvullende informatie over deze leden. Bijvoorbeeld de kwalificaties, het selectieproces, andere bestuursfuncties in het bedrijfsleven en of elk lid door de raad als onafhankelijk wordt beschouwd;
  • transacties met andere organisaties;
  • belangrijke risicofactoren die u verwacht;
  • zaken die met werknemers of andere belanghebbenden te maken hebben;,
  • bestuursstructuur en –beleid van de onderneming. In het bijzonder de inhoud van een corporate governance code of beleid en de wijze waarop dit uitgevoerd wordt.

Aanvullende informatie kan bestaan uit:

  • verklaringen over waarden of gedragscodes en het beleid van de onderneming en hoe ze hiermee omgaan;
  • informatie over interne audits, risicobeheer en systemen voor het houden aan juridische bepalingen;
  • informatie over de relatie met werknemers en andere belanghebbenden.

Op de website van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen vindt u meer informatie over de OESO-richtlijn Informatieverstrekking en transparantie. Bekijk de volledige tekstExternal link van de richtlijn.

Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaglegging

Het Global Reporting InitiativeExternal link (GRI) is een onafhankelijk instituut en ontwikkelde algemene richtlijnen voor duurzaamheidverslaglegging. Deze richtlijnen bestaan uit principes, verslaggevingsonderdelen en graadmeters. Uw bedrijf kan deze gebruiken bij de communicatie over het succes van uw bedrijf via duurzaamheidsverslaggeving.GRI richt zich vooral op multinationals. Onder de naam High 5! is een handboekExternal link gemaakt om het midden- en kleinbedrijf (MKB) te helpen bij het toepassen van de GRI-richtlijnen.

Transparantiebenchmark

De TransparantiebenchmarkExternal link is een jaarlijks onderzoek naar de inhoud en kwaliteit van maatschappelijke verslaggeving van Nederlandse ondernemingen. Hij is in 2010 opgericht door het ministerie van Economische Zaken en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) en wordt uitgevoerd in samenwerking met EY.

De Transparantiebenchmark geeft nadrukkelijk geen oordeel over de maatschappelijke prestaties. Een hoge score op de Transparantiebenchmark betekent dus niet dat een onderneming niet (meer) te maken heeft met maatschappelijke problemen, dilemma’s en onenigheden. De score laat zien hoe transparant een bedrijf is in de communicatie over MVO.

De criteria van de Transparantiebenchmark komen overeen met het Global Reporting InitiativeExternal link, het Integrated Reporting Council, de OESO-richtlijnen en de EU-richtlijn bekendmaking niet-financiële informatie en diversiteitExternal link.

0-score Transparantiebenchmark

Heeft een bedrijf een 0-score behaald (geen maatschappelijke verslaglegging) op de Transparantiebenchmark en wil het deelnemen aan een economische missie met een bewindspersoon? Dan gaat de overheid het gesprek aan met dit bedrijf. Lees meer over het MVO kader van economische missies met een bewindspersoonExternal link.

Kristalprijs

Aan het bedrijf met het meest transparante MVO jaarverslag wordt de KristalprijsExternal link uitgereikt. In 2017 won de Royal BAM groep de Kristalprijs. Alliander werd tweede, en Schiphol Group derde. ABN AMRO kreeg de prijs voor het meest innovatieve jaarverslag. Lees meer over de TransparantiebenchmarkExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42