Eén antwoord van de overheid

Tekeningen- of modellenrecht

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het uiterlijk van een gebruiksvoorwerp beschermt u door het tekeningen- of modellenrecht (kortweg modelrecht). Dit uiterlijk wordt bepaald door bijvoorbeeld de kleur, de vorm, de versiering of het materiaalgebruik.

Een model kan tweedimensionaal zijn; dan wordt het aangeduid als tekening. Voorbeelden zijn een patroon op behang, textiel of op tegels. Voorbeelden van een driedimensionaal model zijn de vormgeving van een mobiele telefoon, stoel of vork.

Bij het modelrecht gaat het alleen om het uiterlijk. De technische werking valt niet onder het modelrecht; daarvoor is het octrooirechtExternal link.

Het model moet nieuw zijn, een eigen karakter hebben en niet bepaald door de techniek.

Heeft u uw model geregistreerd, dan heeft u het recht anderen te verbieden hetzelfde model commercieel toe te passen. Maakt iemand inbreuk op uw modelrecht, dan kunt u daartegen juridische stappen ondernemen. De beschermingsduur is 5 jaar. U kunt 4 keer verlengen met telkens 5 jaar, met een maximum van 25 jaar.

Benelux model

U vraagt het modelrecht aan bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele EigendomExternal link (BOIP). Daar vindt u ook meer informatie over het modelrecht.

Wetgeving Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendomExternal link (merken en tekeningen of modellen).

Europese Unie

Modelbescherming voor de hele Europese Unie vraagt u aan bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Wetgeving Europese wetgeving over modellenExternal link

Internationaal model

Eigenlijk is er geen internationale modelbescherming. U kunt wel via een internationale procedure modelrecht in afzonderlijke landen tegelijk krijgen (voor Nederland dus een Benelux-versie). U vraagt internationale modelbescherming aan via de World Intellectual Property OrganizationExternal link (WIPO). U kunt dan aangeven in welke landen u modelbescherming wilt aanvragen. Uw model valt dan onder het nationale recht van de door u aangewezen landen.

Wetgeving Internationale wetgeving over modellenExternal link

Modelgemachtigden

Voor advies en ondersteuning bij het registreren van uw model of tekening kunt u terecht bij een modelgemachtigde. Deze adviseert u bijvoorbeeld over uw strategie en staat u bij in eventuele conflicten. Meer informatie vindt u bij het Beneluxvereniging voor Merken- en ModellenrechtExternal link (BMM).

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42