Eén antwoord van de overheid

Subsidies en programma's internationaal ondernemen

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Zoekt u financiële oplossingen en hulp bij uw ambitie om internationaal te (gaan) ondernemen? De overheid vult aan, helpt u op weg en zoekt actief mee naar zakenpartners in het buitenland. Maak kennis met de mogelijkheden. Er zijn ook Europese regelingen, programma's en subsidies.

Starters International Business (SIB)

Om als ondernemer op nieuwe buitenlandse markten succes te hebben, is een goede voorbereiding noodzakelijk. Voordat u stappen gaat zetten, wilt u weten of uw bedrijf er klaar voor is en uw product of dienst concurrerend genoeg. Welk landExternal link biedt de beste kansen: dicht bij huis of juist de opkomende economieën? En hoe vindt u daar de juiste zakenpartnerExternal link? Het programma Starters International Business (SIB) biedt ondersteuning. De SIB-regeling biedt vouchers voor coaching, deelname aan handelsmissies en beursinzendingen of het inhuren van een deskundige.

Meer informatie over SIBExternal link

Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Het DGGF is een fonds van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het fonds biedt financiering voor (mkb-)ondernemers die willen investeren in 68 opkomende markten en ontwikkelingslanden. De investering of export moet bijdragen aan de ontwikkeling van het land.

Meer informatie over DGGF

Subsiedieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingen (DHI)

Subsidie voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies of investeringsvoorbereidingsstudies door (mkb-)ondernemingen die willen uitbreiden naar opkomende markten of ontwikkelingslanden. De regeling staat open voor activiteiten in 88 landen.

Meer informatie over DHI

Programma Partners for International Business (PIB)

Met het programma Partners for International Business (PIB) kunt u met een groep van bedrijven (eventueel aangevuld met kennisinstellingen) een buitenlandse markt betreden. Voorwaarde is dat er minimaal 3 bedrijven, bij voorkeur uit één van de topsectoren meedoen, en u een deel van uw activiteiten zelf financiert. Het programma werkt met een puntensysteem waarbij initiatieven op focuslanden voorrang krijgen.

Meer informatie over PIBExternal link

Financiering bij internationaal ondernemen

Het Fonds Opkomende Markten (FOM) verstrekt financiering aan bedrijven met een dochteronderneming of joint-venture in een opkomende markt. Voor de lokale onderneming kunt u financiering krijgen van FMO (Finance for Development) in de vorm van een lening, garantie, achtergestelde lening of participatie.

Meer informatie over FMOExternal link

Regionale regelingen en subsidies

In sommige delen van Nederland bestaan specifieke regionale exportregelingen en subsidies. Neem daarom altijd contact op met de Kamer van Koophandel of gebruik de subsidiewijzerExternal link.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585