Eén antwoord van de overheid

Samenwerking vormgeven

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Maak duidelijke afspraken

Heeft u de ideale samenwerkingspartner gevonden? Maak dan duidelijke afspraken over de wijze waarop u gaat samenwerken. Welke samenwerkingsvorm het beste bij jullie past, hangt onder andere samen met het type opdracht.

Incidenteel samenwerken of samenwerken voor korte duur

Veel zzp’ers kiezen er voor om elkaar in te huren voor opdrachten. Feitelijk gaat het dan om een 'overeenkomst tot opdracht'. Dit is een prima samenwerkingsvorm voor kortlopende en vaak incidentele opdrachten. Check als 'opdrachtgever' of uw collega-zzp’er over een modelovereenkomst beschikt.

Samenwerken voor langere duur of meerdere opdrachten

Als de samenwerking langer duurt of u elkaar al wat beter kent door eerdere samenwerking, kunt u er ook voor kiezen samen een rechtsvorm op te starten. Denk bijvoorbeeld aan een vof, bv of coöperatie. Een gezamenlijke rechtsvorm maakt het bijvoorbeeld mogelijk om onder één naam naar buiten te treden en gezamenlijk opdrachten aan te nemen.

Samenwerken en eigendomsrechten

Voorkom onduidelijkheden bij uw samenwerking. Maak vooraf duidelijke afspraken over bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechtenExternal link. U kunt zich ook laten informeren tijdens een van de workshopsExternal link die regelmatig worden georganiseerd door Octrooicentrum Nederland.

Rechtsvormen bij samenwerken

De keuze voor een rechtsvorm wordt mede bepaald hoe u de aansprakelijkheid wilt regelen en welke belasting u betaalt. Laat u hierin vooraf goed adviseren. Bij het aangaan van een samenwerking in een rechtsvorm is gelijkwaardigheid van partijen meestal het uitgangspunt. Dit zijn de meest voorkomende rechtsvormen voor samenwerking:

Andere vormen van samenwerking

Andere vormen van samenwerking waarbij er niet wordt samengewerkt vanuit een rechtsvorm en waarbij er meestal verschil in gelijkwaardigheid is, zijn bijvoorbeeld:

De ene vorm van samenwerking is niet beter dan de andere vorm. Een keuze hangt af van wat u en uw partner voor ogen hebben. Dat kan per ondernemer en per samenwerkingsverband verschillen. Het is goed alle samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. Er bestaat niet één samenwerkingsvorm die garantie oplevert voor succes.

Tips

Door goede afspraken te maken, voorkomt u dat:

  • niet de uitvinder, maar een ander profiteert van de uitvinding;
  • een nieuw innovatief idee niet meer te beschermen is door een octrooi;
  • kennis uitlekt naar de concurrent;
  • het succes van een uitvinding onnodig afhankelijk wordt van andere partijen;
  • een ingebracht idee niet op waarde wordt geschat;
  • bij een conflict tussen bedrijven van verschillende omvang, het grote bedrijf wint;
  • de ontwikkeling remt en de vrijheid van partijen onnodig inperkt.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585