Eén antwoord van de overheid

Samenwerken met andere partijen

Deze informatie is geplaatst door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bij het ontwikkelen van producten of processen kunt u samenwerken met andere (markt)partijen. Dat biedt voordelen. Maak wel goede afspraken over de bescherming van kennis.

Samenwerken met andere partijen kan verschillende voordelen opleveren:

 • ontwikkelkosten drukken;
 • sneller resultaten boeken;
 • toegang tot nieuwe kennis en expertise;
 • toegang tot nieuwe distributiekanalen en markt;
 • toegang tot financiën en subsidies.

Klik op de afbeelding om een kort animatiefilmpje te bekijken over samenwerken.

http://www.youtube.com/watch?v=2EexqEe3Zas&feature=youtu.beExternal link

Goede afspraken voorkomen problemen

Maak goede afspraken. Niet alleen over de verdeling van opbrengsten en verliezen maar ook over octrooien en andere vormen van intellectueel eigendom. Daarmee voorkomt u dat:

 • niet de uitvinder, maar een ander profiteert van de uitvinding;
 • een nieuw innovatief idee niet meer te beschermen is door een octrooi;
 • kennis uitlekt naar de concurrent (zie ook geheimhouding);
 • het succes van een uitvinding onnodig afhankelijk wordt van andere partijen;
 • een ingebracht idee niet op waarde wordt geschat;
 • bij een conflict tussen bedrijven van verschillende omvang, het grote bedrijf wint;
 • de ontwikkeling wordt geremd en de vrijheid van partijen onnodig wordt ingeperkt.

Fasen in de samenwerking

Er zijn 4 fasen in ieder samenwerkingstraject:

 1. Samenwerking voorbereidenExternal link
 2. Partners vindenExternal link
 3. Afspraken makenExternal link
 4. Samenwerking uitvoerenExternal link

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42

Deze informatie is geplaatst door

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland