Eén antwoord van de overheid

Producteisen

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

De belangrijkste eisen op een rij

Sommige producten mag u niet zomaar importeren op de Nederlandse markt. Deze moeten voldoen aan bepaalde eisen. Importeert u speelgoed, dan is CE-markering verplicht. Een schuurmachine moet onder andere aan de Machinerichtlijn voldoen en voor chemische stoffen geldt de REACH-wetgeving. De KvK heeft de belangrijkste producteisen voor u op een rij gezet.

Warenwet

In Nederland zijn de regels over de meeste gebruiksartikelen en levens- en voedingsmiddelen vastgelegd in de Warenwet. Zoals voor speelgoed, elektronische producten en eetwaren. Voorbeelden van deze regels zijn de etikettering van levensmiddelen, de samenstelling van cosmetica en het gekoeld bewaren van melk. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit controleert of u de regels van de Warenwet naleeft. Meer over de Warenwet (Rijksoverheid)

CE-markering

Met CE-markering geeft een fabrikant of een importeur van een product van buiten de Europese Economische Ruimte (EU én Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) aan dat het product voldoet aan de wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. CE-markering is alleen van toepassing op industriële producten die vallen onder een CE-markeringsrichtlijn, zoals liften, speelgoed en medische hulpmiddelen. Lees meer over CE-markering bij Rijksdienst voor Ondernemend NederlandExternal link of bekijk de Engelstalige informatie van de Europese CommissieExternal link.

Productaansprakelijkheid

Bent u importeur van goederen die van buiten de EER komen? Dan bent u aansprakelijk voor de geleden schade die door het product is ontstaan. Het gaat dan om schade aan een persoon of aan een andere zaak dan het product zelf. Dit heet productaansprakelijkheid. Als u tassen importeert, hoeft u zich niet snel te verzekeren. Maar stel, u importeert boekenplanken uit China met korte schroefjes. Als de boekenplanken door de te korte schroefjes van de muur komen, dan is er duidelijk sprake van een gebrek. Bespreek met uw verzekeraar hoe u uw risico binnen aanvaardbare grenzen kunt houden. Meer over productaansprakelijkheidExternal link

Chemische stoffen

Als u (preparaten van) chemische stoffen importeert of produceert, moet u rekening houden met de REACH-wetgeving. Bijvoorbeeld als u inktcartridges voor printers importeert. Als importeur moet u vanwege de REACH-wet gegevens aanleveren over de eigenschappen van en de risico’s bij blootstelling aan een stof. Meer over REACH-wetgevingExternal link

Tip: bescherm uw merk

U kunt ervoor kiezen de geïmporteerde producten onder uw eigen merknaam op de markt te brengen. Uw product is zo aan het merk te herkennen: het onderscheidt zich met het merk. Om het merk veilig te stellen en te voorkomen dat het door anderen misbruikt wordt, moet u dit registreren bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Hier kunt u tevens informeren of de merknaam nog 'vrij' is of dat het betreffende merk in de Benelux al geclaimd is. Wilt u producten van een gedeponeerd merk importeren uit landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan kan dat alleen als u de officiële toestemming heeft van de merkhouder. Heeft u dat niet, dan doet u aan 'ongeoorloofde parallelimport' en dat is niet toegestaan. Meer informatie over het merkenrechtExternal link

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222