Eén antwoord van de overheid

Passende bedrijfscultuur

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Hoe zorgt u voor de juiste bedrijfscultuur?

Wist u dat de cultuur van uw bedrijf invloed kan hebben op het succes van uw innovatie? Een innovatietraject is gebaat bij een open sfeer en samenwerking. Hoe zorgt u voor de juiste bedrijfscultuur?

Wat is bedrijfscultuur?

De bedrijfscultuur bestaat uit ongeschreven regels, afspraken en overtuigingen. Het bepaalt het gedrag van uw medewerkers. De bedrijfscultuur verschilt sterk van bedrijf tot bedrijf, maar het ene cultuurtype is niet beter dan het andere. Wel past een bepaalde stijl vaak bij de levensfase van een bedrijf.

Welke cultuur is goed voor innovatie?

Succesvolle, innovatieve bedrijven hebben een open bedrijfscultuur. Ze zijn gefocust op de toekomst. Medewerkers zijn nieuwsgierig en gericht op nieuwe kansen en ontwikkelingen.

Wilt u succesvol innoveren? Dan zijn dit belangrijke onderdelen van uw bedrijfscultuur:

  • focus op de toekomst (nieuwsgierigheid, extern gericht);
  • openheid en samenwerking (informeel contact, informatie en doelen delen, vertrouwen, reflectie, synergie);
  • tolerantie ten aanzien van fouten (ruimte voor leerproces, acceptatie van risico’s).

Hoe verandert u uw bedrijfscultuur?

U heeft als werkgever meestal grote invloed op de bedrijfscultuur. Bewust of onbewust verzamelt u namelijk vaak mensen om zich heen met vergelijkbare overtuigingen. Een cultuurverandering gaat niet van de ene op de andere dag. U kunt wel werken aan een inspirerende bedrijfscultuur.

Soms heeft u uw innovatie goed voorbereid en blokkeert het proces toch. Het kan zijn dat uw personeel niet klaar is voor de nieuwe ontwikkeling. U moet dan zelf actie ondernemen om dat te veranderen.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585