Eén antwoord van de overheid

Overlijdensrisicoverzekering

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Wanneer u als zzp’er overlijdt, kunnen de financiële gevolgen groot zijn voor degenen die achterblijven. Bij iemand in loondienst krijgen partner en kinderen een nabestaandenpensioen. Maar als u overlijdt, dan heeft uw gezin daar geen recht op. Door een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten zorgt u ervoor dat uw gezin ook na uw overlijden voldoende inkomen overhoudt. Uw gezinsleden ontvangen dan over een bepaalde periode een uitkering.

U kunt uzelf op verschillende manieren verzekeren. Uw nabestaanden kunnen de uitkering op de volgende manieren ontvangen:

  • Gelijkblijvend: U bent gedurende de hele looptijd voor een vast bedrag verzekerd tegen een vaste premie. Het maakt dus niet uit of u al snel of pas aan het eind van de looptijd overlijdt. Het bedrag blijft altijd hetzelfde;
  • Lineair dalend: Het bedrag dat bij uw overlijden wordt uitgekeerd daalt ieder jaar met een vast bedrag. De te betalen premie daalt ook. Vooral voor oudere zzp’ers is deze vorm interessant: hoe ouder u wordt, hoe kleiner de behoefte aan een uitkering;
  • Annuïtair dalend: Het uit te keren bedrag neemt aan het begin van de looptijd beperkt af en is dus aan het einde van de looptijd lager dan aan het begin. De te betalen premie daalt ook (deze vorm wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek).

Looptijd verzekering

U kunt kiezen tussen een tijdelijke of levenslange verzekering.

Tijdelijke verzekering

Deze keert uit als u binnen de afgesproken duur overlijdt. Bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering die gekoppeld is aan een hypotheek. Een hypotheek heeft uiteraard altijd een bepaalde looptijd.

Levenslange verzekering

Een einddatum is bij deze verzekeringsvorm niet bepaald. De verzekering keert dus altijd uit.

Premiehoogte

De premie die u moet betalen, hangt af van een aantal factoren. Allereerst van het bedrag dat uw nabestaanden ontvangen wanneer u zou overlijden. Maar ook van uw leeftijd en gezondheid op het moment dat u de verzekering afsluit. Het kan voorkomen dat uw situatie gedurende de looptijd van de verzekering dusdanig verandert dat u de dekking naar boven of beneden moet bijstellen. Houd hier goed rekening mee.

Premies voor de overlijdensrisicoverzekering zijn fiscaal niet aftrekbaar. Over de uitkering van een overlijdensrisicoverzekering moeten uw nabestaanden erfbelasting betalen. Of dat moet hangt af van de huwelijkse voorwaarden, maar ook van wie er als verzekeringnemer op de polis staat.

Alternatief voor een overlijdensrisicoverzekering

U kunt het wegvallen van uw inkomsten voor uw nabestaanden ook opvangen door te zorgen voor een financiële buffer. Dat kunt u doen door bijvoorbeeld te sparen of te beleggen. U kunt een financiële buffer uiteraard combineren met een overlijdensrisicoverzekering.

Onafhankelijk adviseur

Vraag advies aan een onafhankelijk verzekeringsadviseur. Deze vindt u via de Autoriteit Financiële Markten (AFMExternal link).

Deze informatie is geplaatst door

KVK