Eén antwoord van de overheid

Organisatie en processen verbeteren

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Uw organisatie en processen voor innovatie inrichten

U kunt pas succesvol innoveren als uw organisatie en processen daar klaar voor zijn. Om zover te komen moet u:

  • taken, functies of rollen toewijzen (organogram);
  • mensen laten samenwerken (processen);
  • besluiten nemen (beslissingsstructuur);
  • zaken coördineren (overlegstructuur);
  • met methoden, instrumenten en infrastructuur ondersteuning bieden.

Verschillende manieren van organiseren

Het inrichten van deze onderdelen kunt u op verschillende manieren aanpakken. Bijvoorbeeld planmatig, intuïtief of vanuit de medewerkers in uw bedrijf.

Planmatig of systematisch innoveren

U kunt uw innovatieprocessen op een theoretisch model baseren. Als u dit doet, loopt u het risico mogelijkheden en kansen te missen. In de praktijk is het soms gunstiger af te wijken van de beschreven (theoretische) organisatie en processen.

Ondernemend of natuurlijk innoveren

Uw intuïtie bepaalt welke innovaties u nastreeft en hoe u deze realiseert. Bent u daarbij succesvol? Dit betekent dat u (onbewust) rekening houdt met meer factoren dan iemand die planmatig innoveert.

Bottom-up innoveren

U laat het initiatief tot innoveren over aan professionele medewerkers in uw bedrijf. Daarna pakt u innovatieve ideeën op. Dit doet u op een planmatige of intuïtieve manier.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585