Eén antwoord van de overheid

One-tier board als bestuursmodel

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Directie en toezichthouders samen in één bestuur

Heeft u een bv of nv of wilt u er een starten? En wilt u werken met toezichthouders? Onder de huidige wetgeving wordt de rol van toezichthouder bij een bv of nv vervuld door de Raad van Commissarissen. Sinds 1 januari 2013 kunt u het toezicht bij een bv of nv ook anders regelen en kiezen voor een 'one-tier board'.

Wat is een one-tier board?

Een one-tier board is een eenlaags (monistisch) bestuursmodel en in dit model maken de toezichthouders deel uit van het bestuur. In een bedrijf komt er dan dus één bestuur waarin zowel de 'directie' als de toezichthouders zitten. Er wordt in de one-tier board onderscheid gemaakt tussen uitvoerende bestuurders en niet uitvoerende bestuurders. Alleen een niet uitvoerende bestuurder mag de taak van voorzitter van het bestuur vervullen. In Nederland is deze bestuursvorm nieuw, maar in de VS en Groot-Brittannië wordt hij veel gebruikt.

Hoe kiest u voor een one-tier board?

Uw keuze voor een bestuursmodel legt u vast in de statuten. Wilt u een nieuwe bv of nv starten? Dan zorgt de notaris dat uw keuze voor een one-tier of two-tier board in uw statuten wordt opgenomen. Bij een bestaande bv of nv kunt u bij de notaris uw statuten laten wijzigen.

Kenmerken van een one-tier board

  • Het verwachte voordeel van een one-tier board is dat bestuurders eerder en meer informatie krijgen dan commissarissen.
  • Ook de (directe) betrokkenheid van niet uitvoerende bestuurders zou groter zijn bij een one-tier board. Ze zijn immers ook verantwoordelijk voor de handelingen en beslissingen van uitvoerende bestuurders in de dagelijkse gang van zaken.
  • Bestuurders zitten dicht op het organisatiebeleid. Zij kunnen direct ingrijpen in de koers en strategie van het bedrijf.
  • Niet uitvoerende bestuurders zijn altijd natuurlijke personen. Uitvoerende bestuurders kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Het one-tier board op het uittreksel

In het Handelsregister ziet u niet de term 'one-tier board'. De registratie van dit bestuursmodel blijkt alleen uit de geregistreerde bestuurders waaraan 'uitvoerend' en 'niet uitvoerend' wordt toegevoegd. Bekijk een voorbeeld uittrekselExternal link.

Veelgestelde vragen over het one-tier board

alles sluiten

alles sluiten

alles sluiten

alles sluiten

alles sluiten

alles sluiten

alles sluiten

alles sluiten

alles sluiten

alles sluiten

alles sluiten

alles sluiten

alles sluiten

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585