Eén antwoord van de overheid

Omgaan met groei

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Een goede groeistrategie helpt

Uw bedrijf floreert en uw omzet, winst en personeel nemen toe. Deze groei heeft gevolgen voor de organisatiestructuur en uw rol als leidinggevende. Naast ondernemer bent u plotseling ook manager. U moet procesveranderingen doorvoeren om aan de stijgende vraag te voldoen. Met een goede groeistrategie blijft u succesvol in wat u doet.

Groeit de interne organisatie mee?

Hoe uw bedrijf intern is georganiseerd bepaalt of u succesvol kunt groeien. Vaak zult u uw bestaande organisatiestructuur en bedrijfsprocessen moeten herzien. Veranderen gaat niet van de ene op de andere dag. Zorg dat de interne organisatie met uw onderneming meegroeit.

Van ondernemer naar projectmanager

Als uw bedrijf groeit vraagt het steeds meer van uw tijd en focus. U loopt daarmee het risico dat ook de aandacht voor innovatie afneemt. Om dit te voorkomen kunt u concrete innovatieprojecten binnen uw bedrijf opzetten. Projectmanagement vraagt echter om nieuwe vaardigheden. Hoe wordt u naast ondernemer een succesvolle projectmanager?

Leiding geven aan personeel

Als u goede zaken doet neemt u al snel een medewerker in dienst. Een maand later heeft u meer ondersteuning nodig. En voor u het weet vraagt een volledig team om uw leiderschap. Groei valt of staat met een goed personeelsbeleid. Gemotiveerde en betrokken medewerkers zijn trouw en werken hard. Zij zorgen dat u kunt blijven groeien. Maar het goed inwerken, opleiden, aansturen en begeleiden van personeel vraagt om tijd en manskracht. Hoe zorgt u voor goed leiderschap bij groei?

nlgroeit

nlgroeitExternal link is een publiek-private samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, NLevator en de Kamer van Koophandel. De doelstelling van dit initiatief is het groeivermogen in het midden- en kleinbedrijf in Nederland te vergroten. nlgroeit helpt ondernemers bewust te worden van hun groeikansen en het vinden van de juiste educatie, mentoring, coaching en opleiding die kan bijdragen aan groei.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585