Van de overheid. Voor ondernemers.

Octrooi aanvragen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Als u uw uitvinding met een octrooi wilt beschermen dan moet u dit aanvragen. Een octrooi is geldig voor een bepaald land of groep landen. U beslist zelf in welke landen u bescherming wilt. Het aanvragen van octrooi kan per land apart of in een keer voor een aantal landen tegelijk.

Om in aanmerking te komen voor een geldig octrooi, moet uw uitvinding voldoen aan enkele eisen. Voor u een octrooi gaat aanvragen raden wij u aan eerst te zoeken in een octrooidatabank om te kijken of uw uitvinding wel nieuw is.

Let op: Tot het moment dat u octrooi aanvraagt, moet uw uitvinding geheim blijven. Als u er mee in de publiciteit bent geweest, kunt u geen geldig octrooi meer krijgen op uw eigen uitvinding. De Nederlandse wet- en regelgeving gebruikt de term 'octrooi'. De term 'patent' betekent precies hetzelfde.

Octrooiprocedure: algemene omschrijving

U vraagt octrooi aan en krijgt een indieningsdatum. De indieningsdatum is de startdatum van uw uiteindelijke octrooi: uw octrooi geldt maximaal 20 jaar vanaf de indieningsdatum. Voor geneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen kunt u eventueel nog een Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC) aanvragen.

Die eerste indieningsdatum is belangrijk als u later voor dezelfde uitvinding octrooi aanvraagt in een ander land . Dat kan binnen 12 maanden na deze eerste indieningsdatum. De eerste indieningsdatum geldt dan in dat andere land ook als startdatum van uw octrooibescherming. De eerste indieningsdatum wordt daarom ook wel prioriteitsdatum of voorrangsdatum genoemd.

Binnen 13 maanden na indiening van uw octrooiaanvraag moet u verzoeken om een ‘onderzoek naar de stand van de techniek’. De octrooiverlenende instantie bekijkt dan of uw uitvinding nieuw, inventief en industrieel toepasbaar is. U krijgt een rapport van het onderzoek. Afhankelijk van de uitkomst kunt u nog bijvoorbeeld de omschrijving van uw uitvinding of de conclusies (claims) aanpassen. Bij het verslag zit een uitleg die in Nederland de ‘schriftelijke opinie’ heet.

Toets: getoetst of ongetoetst octrooi

In sommige landen volgt nu een toetsing. Is er bijvoorbeeld een octrooi gevonden dat op uw uitvinding lijkt? Dan wordt nu beoordeeld of het verschil groot genoeg is om uw uitvinding ‘nieuw’ te noemen. Is uw uitvinding niet nieuw, dan krijgt u geen octrooi.

In Nederland is geen toetsing: u krijgt altijd octrooi als u dit aanvraagt. Ook als uit het ‘onderzoek naar de stand van de techniek’ blijkt dat uw uitvinding bijvoorbeeld niet nieuw is. Zo'n octrooi heeft natuurlijk weinig waarde als u het wil handhaven tegen inbreuk bij een rechter.Iemand die inbreuk maakt kan terecht aanvoeren dat het octrooi niet geldig is.

Publicatie, verlening en inschrijving

18 maanden na de indieningsdatum wordt uw octrooi gepubliceerd in het openbare octrooiregister. Daarna wordt het octrooi verleend. De indieningsdatum geldt als begin van de looptijd.

Voor welke landen vraagt u octrooi aan?

U moet eerst bedenken in welke landen u octrooi wilt hebben. Vervolgens kunt u kiezen hoe u in verschillende landen een aanvraag indient, zie octrooi aanvragen in het buitenland. Wij geven hier vooral informatie over het aanvragen van octrooi:

Octrooigemachtigde

De aanvraagprocedures zijn ingewikkeld. Een goede octrooiomschrijving moet technisch en juridisch helemaal kloppen. Welke procedure u ook kiest, wij raden u aan om u te laten ondersteunen door een octrooigemachtigde.

Na de aanvraag

Na de indiening van uw octrooiaanvraag kunt u zonder dat een geheimhoudingsverklaring nodig is over uw uitvinding spreken met derden zoals financiers. Kijk wel uit wie u wat vertelt. Uw octrooi is nog niet gepubliceerd en anderen weten dus nog niet waarmee u bezig bent en dat u octrooi hebt aangevraagd. Deze 'geheime fase' kunt u misschien goed benutten.

Na de indieningsdatum kunt u ook al beginnen met uw uitvinding op de markt te brengen. Pas na verlening kunt u naar de rechter stappen omdat u vindt dat anderen inbreuk maken op uw octrooi door het bijvoorbeeld te importeren of na te maken.

Lees meer over Octrooi aanvragen

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42