Eén antwoord van de overheid

MVO: Milieu

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Met normen en scans kunnen bedrijven nagaan wat voor impact op het milieu hun bedrijfsactiviteiten hebben.

Impact op biodiversiteit

De International Finance Corporation, onderdeel van de Wereldbank Groep, heeft een biodiversiteitsgids voor de particuliere sector gemaakt: Guide to Biodiversity for the Private SectorExternal link. Deze online gids helpt bedrijven in opkomende markten zich bewust te worden van de gevolgen van hun bedrijfsprocessen op biodiversiteit.

Productgerichte milieuzorg

Om de milieubelasting van uw producten te beheersen en te verminderen biedt productgerichte milieuzorg (PMZ) een goed uitgangspunt. Met PMZ komt de volledige cyclus van een product in beeld. Van het gebruik van grondstoffen tot en met het hergebruik en verwijderen van afvalstoffen. Het helpt u over de grenzen van uw eigen productieprocessen en uw bedrijf heen te kijken.

Energie besparen

Ga na hoe u uw energiegebruik kunt verminderen en onderzoek de lokale mogelijkheden van alternatieve energiebronnen. Op de website van InfoMil vindt u informatie en tips over energiebesparingExternal link. Formuleer ook een klimaatneutraaldoelstelling voor uw processen of producten.

Samenwerking in de keten

Geven uw bedrijfsactiviteiten milieurisico’s? Het is raadzaam om deze risico’s te identificeren en deze vervolgens met andere schakels in uw keten te beperken. Samenwerking met uw toeleveranciers en afnemers levert u meer invloed in de keten op. Ook kunt u toeleveranciers en afnemers makkelijker aanspreken op hun verantwoordelijkheid.

Afvalmanagement

Het beperken van afvalstromen is de beste vorm van afvalmanagement. En afval dat u niet kunt vermijden kan vaak nog gerecycled worden. Bedenk daarbij ook dat afval van het ene bedrijf soms een interessante grondstof is voor het andere.Afvalpreventie en recycling verdienen zich in veel gevallen snel terug. Afvalmanagement is vaak sterk te verbeteren als u de afvalstromen bundelt met die van andere bedrijven in de omgeving. Dat vermindert kosten voor zowel recycling als verwerking.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42