Eén antwoord van de overheid

MVO: Mensenrechten

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om mensenrechten na te leven. Zowel in de omgang met medewerkers als met externe relaties. Steeds meer bedrijven nemen dit onderwerp op in een gedragscode. Een goede relatie met de bevolking in de omgeving van uw bedrijf is van groot belang voor het slagen van uw investering.

Internationale mensenrechtenverdragen

In 1948 legden de Verenigde Naties de universele mensenrechten vast in de Universele Verklaring van de Rechten van de MensExternal link. Deze rechten vormen de basis voor andere mensenrechtenverdragen. In 2011 kwamen er afspraken over de plicht van overheden om de mensenrechten te beschermen, de verantwoordelijkheid van bedrijven deze rechten te respecteren en het recht van slachtoffers op toegang tot rechtsmiddelen bij schendingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de UN Guiding Principles for Business and Human RightsExternal link.

OESO-richtlijn mensenrechten

Maakt u gebruik van de subsidies en regelingen van RVO.nl? Dan moet u zich committeren aan de OESO-richtlijnen. Op de website van het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) vindt u meer informatie over de OESO-richtlijn MensenrechtenExternal link. Hier vindt u ook de volledige tekst van deze richtlijn.

Waar raken mensenrechten en het bedrijfsleven elkaar?

  1. Arbeidsomstandigheden op het bedrijfExternal link: geen kinder- en dwangarbeid, geen discriminatie, vrijheid van vereniging, veiligheid en gezondheid op de werkvloer, arbeidsvoorwaarden.
  2. KetenbeheerExternal link: Welke invloed hebben de activiteiten van zakelijke partners op de rechten van werknemers, lokale bevolking of andere belanghebbenden?
  3. Invloed op de lokale gemeenschap: Krijgen lokale landeigenaren genoeg compensatie bij onteigening? Brengt uw bedrijf de veiligheid en gezondheid van de lokale bevolking niet in gevaar? Is er een klachtenprocedure? Brengt uw bedrijf het bestaansrecht van lokale boeren niet in gevaar bij het gebruik van water? Hoe zit het met corruptieExternal link? Leveren uw producten gevaar op voor de gezondheid en veiligheid van consumenten?

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42