Eén antwoord van de overheid

Maatwerkadvies utiliteitsbouw

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Wilt u weten hoe de energieprestatie van utiliteitsbouw kunt verbeteren? Maak gebruik van een energieprestatieadvies (EPA).

Een energieprestatieadvies (EPA) is een maatwerkadvies voor de utiliteitsbouw dat u inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen.

Meerwaarde EPA-maatwerkadvies

De kwaliteit van het energieadvies is geborgd via onafhankelijke certificering. Een EPA-maatwerkadvies is een verdieping van het energielabel. Het is een integraal advies dat aansluit op huisvestingsprocessen en biedt daarom goede aanknopingspunten voor een gedegen besluitvorming. Een EPA-maatwerkadvies leidt niet automatisch tot een energielabel, maar de gegevens uit het maatwerkadvies kunnen wel benut worden voor het bepalen van een energielabel. Uw adviseur kan u daar meer over vertellen.

Aanvragen Energieprestatieadvies

Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerde adviseur. Een overzicht van maatwerkadvies-adviseurs vindt u op de website van QBISnl.nl.

Een EPA-maatwerkrapport biedt u:

  • een helder overzicht van de huidige energieprestatie van een gebouw
  • inzicht in bouwkundige en installatietechnische verbetermaatregelen
  • inzicht in de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen
  • inzicht in de CO2-reductie door het uitvoeren van besparingsmaatregelen
  • een goede basis voor overleg met de gemeente in het kader van de Wet milieubeheer

Een verbeterde energieprestatie heeft als resultaat een aanmerkelijk lagere energierekening, meer comfort, lagere milieubelasting, een gezonder binnenklimaat en lagere energiekosten (woonlasten/beheerskosten).

Wat is een goed moment voor een EPA-maatwerkadvies?

Een geplande verbouwing van uw bedrijfsaccommodatie is bij uitstek een gelegenheid om een energieadvies te laten uitvoeren. Het kan ook een rol vervullen in de onderhoudsplanning.

https://www.rvo.nl/file/rvo-infographic-activiteitenbesluit-0

Financiering

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling waarmee u als ondernemer premie kunnen krijgen voor een energieadvies en voor het uitvoeren van de bijbehorende energiebesparende maatregelen. U kunt 44% van de kosten van het energieadvies (voor bestaande gebouwen) aftrekken van de fiscale winst. Het netto voordeel bij een vennootschapsbelasting van 31,5% is 14%.

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42