Eén antwoord van de overheid

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in het buitenland

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat u met uw bedrijfsactiviteiten rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. Denk dan aan arbeidsomstandigheden, duurzaamheid en mensenrechten. Maar ook aan klantgerichtheid, transparantie en het vermijden van corruptie.

MVO is niet alleen goed voor mens, milieu en maatschappij. Het kan u ook voordelen opleveren. Een goede reputatie, een prettig werkklimaat en een gezonde bedrijfsvoering zorgen dat bedrijven innovatiever en productiever worden.

OESO-richtlijnen

De Nederlandse overheid verwacht van bedrijven die internationaal ondernemen dat zij de OESO-richtlijnen voor Multinationale OndernemingenExternal link als norm hanteren. Naleving van de OESO-richtlijnen is een voorwaarde om (financiële) overheidssteun te krijgen bij internationale handelsprojecten.

De OESO-richtlijnen zijn MVO-normen voor internationaal ondernemen. Hierin staat wat de Nederlandse overheid samen met 45 andere landen van bedrijven in het buitenland verwacht op het gebied van de thema’s:

Werken volgens de OESO-richtlijnen, geeft klanten, financiers, aandeelhouders en de samenleving vertrouwen.

Filmpje OESO-richtlijnen in de praktijk

https://www.youtube.com/watch?v=x1KWjGO-E8gExternal link

IMVO Convenanten: aanpak op sectorniveau

Voor individuele bedrijven is het vaak lastig om sectorbrede MVO-problemen op te lossen. Daarom zijn de IMVO-convenanten in het leven geroepen. Daarbij werken bedrijven, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid samen om problemen aan te pakken. Het gaat daarbij om zaken als mensenrechtenschendingen of schade aan het milieu.

IMVO-convenanten worden afgesloten per sector. Op de website IMVO ConvenantenExternal link vindt u voor welke sectoren er inmiddels een convenant is gesloten en welke sectoren nog op de rol staan. Ook vindt u meer informatie over hoe de convenanten precies werken en welke partijen meedoen.

Duurzame ontwikkelingsagenda 2030 (Global Goals)

In 2015 ondertekenden 193 landen de 17 nieuwe internationale duurzame ontwikkelingsdoelen (Global GoalsExternal link). De nieuwe ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties zijn het vervolg op de in 2000 vastgestelde Millenniumdoelen, en hebben betrekking op armoedebestrijding, duurzaamheid, mensenrechten, gezondheid en klimaat.

In tegenstelling tot de Millenniumdoelen zijn de nieuwe ontwikkelingsdoelen universeel; ze zijn van toepassing op alle landen, in plaats van enkel ontwikkelingslanden. Ook heeft de private sector een grotere rol bij de nieuwe ontwikkelingsdoelen. Zij kunnen met duurzame investeringen mensen aan werk en een beter bestaan helpen.

MVO tools

 • MVO Risico CheckerExternal linkDe check is voor ondernemers die inkopen, exporteren of zelf produceren in het buitenland. U krijgt in 3 minuten advies op maat om de risico's van uw activiteiten te beperken.
 • MVO-risicomanagement in 6 stappenExternal linkDe Sociaal-Economische Raad (SER) geeft u praktische handvatten voor de vormgeving en implementatie van MVO-risicomanagement, in 6 stappen: beleidsplan, risico-analyse, verankering, monitoring, herstellen en communicatie.
 • MVO-wegwijzer ISO 26000External linkOntdek wat maatschappelijk verantwoord ondernemen voor uw bedrijf betekent. En hoe u dit in uw bedrijfsvoering kunt opnemen volgens de internationale richtlijn ISO 26000.
 • MVO-scan ISO 26000External linkWeten hoe ver u bent met MVO volgens de MVO-richtlijn ISO 26000? Krijg binnen 10 minuten een indruk van de onderdelen waarop uw bedrijf al goed scoort en de onderdelen waar u nog winst kunt behalen.
 • Standards MapExternal linkHet International Trade Center biedt informatie over 210 standaarden, codes of conducts en audit protocols gerelateerd aan duurzaamheid.
 • CSR PassportExternal linkEen overzicht van belangrijkse begrippen, informatie en organisaties op het gebied van MVO (Corporate Social Responsibility)

MVO-organisaties die u kunnen helpen

 • Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnenExternal link (NCP) maakt bedrijven bekend met de OESO-richtlijnen en bevordert de toepassing ervan. Ook behandelt het NCP meldingen van personen, maatschappelijke organisaties en bedrijven die een meningsverschil hebben over de toepassing van de richtlijnen.
 • MVO NederlandExternal link is het startpunt voor bedrijven die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. MVO Nederland biedt IMVO vouchersExternal link waarmee u korting krijgt op advisering voor uw bedrijf en product.
 • MVO PlatformExternal link is een netwerk van organisaties actief op het gebied van MVO.
 • MVO LoontExternal link is een landelijk MVO-programma gericht op mkb-bedrijven.
 • Global CompactExternal link is een samenwerkingsverband tussen VN-organisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties, en bedrijven. Samen willen deze partijen een bijdrage leveren aan IMVO en aan bredere VN-doelstellingen, waaronder de duurzame ontwikkelingsdoelen (Global Goals).

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42