Eén antwoord van de overheid

Levering en betaling

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Leg afspraken vast in een contract

In een contract legt u de afspraken met uw buitenlandse zakenpartner over levering en betaling vast. Regel deze zaken goed, zodat u zekerheid heeft tijdens het zakendoen. Om een goed contract op te kunnen stellen kunt u gebruikmaken van internationale modelcontracten. Uiteraard is het aan te raden het contract, voorafgaand aan ondertekening, te laten toetsen door een jurist of advocaat.

Maak in het internationale verkoopcontract of distributeurscontract onder andere afspraken over ICC Incoterms® 2010 (internationale leveringsvoorwaarden) en betaling. Ten aanzien van levering en betaling kunnen ook kredietverzekering en valutarisico's een belangrijke rol spelen.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222