Eén antwoord van de overheid

Kredietverzekering

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Wat is een kredietverzekering?

Om meer zekerheid te krijgen bij betaling bij levering op factuur, kunt u een kredietverzekering nemen. U betaalt dan een premie over uw omzet. Als uw klant niet kan betalen door bijvoorbeeld een faillissement of surseance van betaling, krijgt u het geld uitbetaald van uw verzekeringsmaatschappij. Als exporteur kunt u zich bovendien verzekeren tegen non-betaling als gevolg van een aantal politieke risico's (zoals oorlog) in het land van uw afnemer. De maatschappij neemt de vordering over en probeert alsnog het geld van uw klant te krijgen. Een kredietverzekering kunt u alleen afsluiten als u levert aan zakelijke klanten.

Vormen van kredietverzekering

 • Verzekering per transactie: als u af en toe een groot bedrag van een klant ontvangt.
 • Verzekering per debiteur: als u een klant heeft waarvan u regelmatig grote bedragen ontvangt.
 • Kredietverzekering per land: als u voornamelijk zakendoet met klanten uit 1 of enkele landen.
 • Omzetverzekering: de meest uitgebreide kredietverzekering, waarmee u uw hele omzet verzekert tegen niet-betalende klanten.

Wat kost een kredietverzekering?

De premie hangt af van de vorm die u kiest. Verzekeringsbedrijven bepalen de hoogte van de premie aan de hand van:

 • omzetvolume
 • het aantal debiteuren (spreiding van risico)
 • het gedekte percentage bij schade-uitkering
 • het vestigingsland van uw debiteuren
 • de hoogte van uw eigen risico

Verplichtingen van de verzekerde

Om in aanmerking te komen voor uitbetaling heeft u zich als verzekerde te houden aan een aantal verplichtingen. Lees daarom goed de polisvoorwaarden. Een aantal verplichtingen die kunnen worden gesteld door de verzekeraar:

 • Het aanvragen van een kredietlimiet (verzekeraar hanteert zelf een maximaal aanvaardbaar risicobedrag per afnemer).
 • Het afspreken van deugdelijke leverings- en betalingsvoorwaarden met uw afnemer.
 • Opname van een eigendomsvoorbehoud in de overeenkomst met uw afnemer.
 • Het sturen van aanmaningen indien uw afnemer niet volgens afspraak betaalt.
 • Zo spoedig mogelijk informeren van de verzekeraar indien uw afnemer niet op tijd betaalt.

Hoe komt u aan een kredietverzekering?

Sommige brancheverenigingen bieden een kredietverzekering. Ook bieden banken vaak een kredietverzekering als onderdeel van een breder financieel pakket. Daarnaast zijn er allerlei commerciële aanbieders.

Exportkredietverzekering (EKV) via de staat

Soms kan een exportkredietverzekeraar geen dekking bieden. Bijvoorbeeld bij heel grote transacties, lange looptijden of als het land waarnaar u wilt exporteren minder stabiel is. Bekijk dan of de exportkredietverzekeringsfaciliteit (EKV) van de Nederlandse Staat iets voor u is. Exporteurs en banken maken gebruik van de EKV om zekerheid te hebben met betrekking tot de betaling. Deze risico's kunt u herverzekeren: krediet- of leaserisico, fabricatierisico, koersrisico's en risico bij vooruitbetaling. Atradius Dutch State Business is de uitvoerder in opdracht van het ministerie van Financiën. Meer informatie over de exportkredietverzekeringExternal link.

Tip

U hoeft zich natuurlijk niet te verzekeren tegen dit risico. U kunt ook met uw klant afspreken dat hij vooraf betaalt. Ook kunt u een combinatie afspreken van vooraf betalen, betalen bij levering en achteraf betalen. Er zijn ook nog andere betalingsvormen zoals bankgaranties.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 1585