Eén antwoord van de overheid

Ketenverantwoordelijkheid

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Niet alleen uw eigen bedrijf, maar de hele keten eromheen zou maatschappelijk verantwoord moeten ondernemen.

Productieketen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt niet op aan de poort van uw bedrijf. Ook toeleveranciers, onderaannemers en afnemers zijn betrokken bij de productieketen. In opkomende markten is het vaak moeilijk te bepalen hoe zij te werk gaan. Veel kleine (familie)bedrijven behoren bijvoorbeeld tot de informele sector. En die is erg ondoorzichtig. Ook als een bedrijf zelf een actief MVO-beleid voert, is het vaak moeilijk om te garanderen dat alle producten op een verantwoorde wijze zijn geproduceerd.

Due Diligence

Due Diligence betekent dat u in kaart brengt hoe uw bedrijfsactiviteiten raken aan zaken als milieu, corruptie en arbeidsomstandigheden. U geeft aan hoe u die zaken voorkomt of aanpakt.

Als ondernemer moet u weten wat er in uw keten speelt en op welke manier u risico's minimaliseert. Heeft u bijvoorbeeld onvoldoende invloed op leveranciers? Dan kunt u collegabedrijven, Europese brancheorganisaties, ngo's of lokale overheden inschakelen die hun invloed uitoefenen.

Controle van leveranciers

Veel grote organisaties hebben al methodes ontwikkeld om toeleveranciers te controleren, maar kleinere bedrijven kunnen hier vaak de tijd en het geld niet voor vrij maken. Toch zijn er wel een paar initiatieven, die het ook voor mkb-bedrijven mogelijk maken zicht op toeleveranciers te krijgen.

Europees monitoringssysteem

Een voorbeeld van zo'n initiatief is het Europese Business Social Compliance InitiativeExternal link (BSCI). Het is opgezet door de Europese detailhandel en bevat een gestandaardiseerd monitoringssysteem voor de arbeidsomstandigheden bij leveranciers. De bedenkers van het initiatief willen hiermee bijdragen aan een wezenlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden wereldwijd. Het systeem van BSCI stimuleert leveranciers onder andere te voldoen aan de normen van de International Labour OrganizationExternal link.

Partijen betrekken en aanspreken

Het is belangrijk om alle partijen uit de productieketen bij het onderwerp ketenverantwoordelijkheid te betrekken en een effectief controlemechanisme in te stellen. Daarnaast helpt het ook om andere partijen aan te spreken. Vakbonden en ngo's kunnen bijvoorbeeld een positieve rol spelen bij het terugdringen van kinderarbeid, als zij beseffen dat kinderarbeid in feite werkgelegenheid voor volwassenen wegneemt.

Zie ook

Deze informatie is geplaatst door:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

088-042 42 42