Eén antwoord van de overheid

Invoerrechten op goederen en grondstoffen

Deze informatie is geplaatst door

KVK

Importeert u goederen of grondstoffen uit een land buiten de Europese Unie (EU)? Grote kans dat u hier invoerrechten over moet betalen. Hoe berekent u de invoerrechten? En hoe krijg u eventueel vrijstelling?

Wat zijn invoerrechten?

Invoerrechten zijn belastingen die u moet betalen als u goederen of grondstoffen invoert. Importeert u uit een lidstaat van de Europese Unie (EU)? Dan betaalt u geen invoerrechten. U betaalt alleen invoerkosten als u van een land buiten de Europese Unie importeert.

Invoerrechten zijn zogenaamde protectionistische maatregelen. Ze beschermen de industrie en werkgelegenheid in de EU tegen goedkopere producten uit derde landen.

Gelijke rechten

De invoerrechten die u moet betalen voor producten uit bijvoorbeeld China of Amerika zijn voor elk EU land hetzelfde. U betaalt dus in principe dezelfde invoerrechten wanneer u een pakket naar Nederland laat sturen, als voor een pakket naar bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk. Daarnaast gelden voor bijna alle pakketten van buiten de EU dezelfde regels. De invoerrechten voor een pakket uit China verschillen dus niet veel van de invoerrechten die u betaalt voor een pakket uit de Verenigde Staten.

Invoerrechten berekenen

De berekening van de invoerkosten Hoeveel invoerrechten je betaalt hangt af van de HS code van het product. Dit is een code die de douane gebruikt om producten in te delen. Een ander woord voor een HS code is goederencode. De codes en de bijbehorende invoerrechten vindt u in het Gebruikstarief (DTV)External link of de EU website TARICExternal link .

Het berekenen van invoerkosten vindt plaats aan de hand van de zogenaamde douanewaarde. Dat is de inkoopprijs van het product plus de kosten voor vervoer en verzekering tot de EU grens of haven van binnenkomst.

HS code opvragen

Het valt niet altijd mee om de juiste code te bepalenExternal link . Vaak beschikt uw buitenlandse leverancier ook over de HS code van het product. Het is belangrijk de juiste code te gebruiken. Anders riskeert u naheffing. Voor de zekerheid kunt u altijd contact opnemen met de Douane.

Geen of minder invoerrecht betalen

In sommige gevallen hoeft u geen of minder invoerrechten te betalen. Bijvoorbeeld als de EU een handelsverdrag heeft met het land waar u uw product vandaan haalt. U moet dan wel een preferentieel oorsprongsdocumentExternal link hebben. Ook kunt u een tariefschorsing of een tariefquotum aanvragen als een grondstof of halffabricaat schaars is binnen de EU. Dan geldt een tariefcontingent of een tariefschorsingExternal link . Om in aanmerking te komen voor zo’n vrijstelling kunt u een aanvraagExternal link doen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Op de site van KVK leest u meer tipsExternal link over het beperken van invoerrechten.

Andere invoerheffingen

Soms betaalt u aanvullende heffingen naast het invoerrecht. Bijvoorbeeld antidumpingrechten en compenserende rechtenExternal link . U krijgt te maken met antidumpingrecht wanneer een leverancier uit een derde land goederen tegen een fors lagere prijs ‘dumpt’ op de Europese markt. Compenserende rechten betaalt u wanneer een leverancier uit een derde land overheidssteun ontvangt waarmee hij de prijs van zijn product kunstmatig laag kan houden. Bij de invoer van landbouwgoederen kunt u te maken krijgen met landbouwheffingenExternal link .

Nationale belastingen

Naast Europese heffingen bestaan er ook nationale heffingen. Denk aan accijnzen bij de import van accijnsgoederenExternal link . Zo betaalt u bijvoorbeeld Nederlandse accijns als u in Nederland bier of wijnExternal link importeert. Importeert u personenauto’s of motorrijwielen dan betaalt u BPMExternal link. Ook is btw bij importExternal link verschuldigd als u producten importeert. Daarnaast kunt u te maken krijgen met douanekosten. Dit noemt met ook wel de inklaringskosten. Het post- of koeriersbedrijf maakt deze kosten voor het doen van de aangifte van goederen bij de Douane.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met KVK

088-585 1585

Deze informatie is geplaatst door

KVK